debatt BRÅ ska utvärdera lagen om sexköp och utnyttjande av barn. Men även om uppdraget är välkommet så innehåller det flera brister, skriver elva debattörer.

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i uppdrag att utvärdera tillämpningen av lagrummen som reglerar brotten köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Det är den andra utvärderingen av sexköpslagen sedan 1999, då lagen infördes, och den första utvärderingen på tio år.

Det är på tiden att detta görs. Personer i prostitution är en mycket utsatt grupp – inte minst de barn som utsätts. Nästan fyratusen barn på gymnasiet har någon gång sålt sex och på ungdomshemmen och anstalterna som bedrivs i Statens institutionsstyrelses regi har fler än en av tio tjejer erfarenheter från sexhandeln. På dessa hem bor socialt utsatta barn och unga med svår psykosocial problematik. Genomsnittsåldern för den första prostitutionserfarenheten är femton år.

Därför anser vi att det inte är en dag för tidigt att BRÅ ser över tillämpningen av dessa lagrum. Men vi ser att det är av allra högsta vikt att utvärderingen även inkluderar lagen om barnpornografibrott och att en kartläggning görs av de barn och unga som utsätts i pornografi. Skyddet för byxmyndiga barn, där framförallt unga tjejer utsätts av äldre män, behöver stärkas. Produktion, spridning och konsumtion av dokumenterade sexuella övergrepp på barn det som fortfarande år 2020 heter barnpornografi på juridiska är lika allvarliga för den som drabbas oavsett hur gammal barnet är och oavsett hur pubertetsutvecklingen ser ut. Barnets faktiska ålder behöver vara i centrum – inte betraktarens bedömning av hur en person normalt ser ut före eller efter artonårsdagen.

Ett barn som utsätts i prostitution står i allra högsta grad i beroendeställning till en vuxen sexköpare, även när barnet är över femton. Därför bör sexköp av barn alltid ses som våldtäkt.

När det kommer till prostitution måste BRÅ se över kopplingen mellan sexköp och våldtäkt. Redan idag kan de män som köper sex av vuxna dömas för våldtäkt. Detta gäller specifikt offer för människohandel men också personer som står i en beroendeställning till gärningsmannen. Ett barn som utsätts i prostitution står i allra högsta grad i beroendeställning till en vuxen sexköpare, även när barnet är över femton. Därför bör sexköp av barn alltid ses som våldtäkt.

Även inom socialtjänsten och inom polisens utredande verksamheter finns allvarliga brister när det gäller utredande och bemötande av barn över femton år. Och vad gäller poliser och civila polisanställda utredare utanför storstäderna vittnar de själva om en stor okunskap på detta specifika område. Det är viktigt att BRÅ i sin utvärdering av lagen ser över detta.

Vi kräver därför:

  • att BRÅ i sitt uppdrag från regeringen ser över möjligheten att inkorporera brottet utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling av barn i brottet våldtäkt mot barn. Barn och prostitution är två begrepp som inte hör ihop.
  • att BRÅ ser över hur rättsväsendet själva och i sin samverkan med socialtjänsten kan stärka synen på barn och ungdomar i prostitution som brottsoffer, och se till att de negativa konsekvenserna för brotten framförallt landar på förövarna och inte barnen.
  • att BRÅ ser över hur barnperspektivet kan stärkas i utredningar där barn är målsägande, och tillgodose att de alltid utreds av professionella med barnkompetens. Detta måste vara likvärdigt oavsett var i landet du bor.
  • att regeringen gör ett tillägg i uppdraget till BRÅ om att även utreda barnpornografibrottlagen och undersöka hur vi bättre kan skydda barn och ungdomar som utsätts i pornografi.
  • att BRÅ ser över möjligheten att för företag vars hemsidor i stor utsträckning används för prostitution och pornografi förutom att de ska lagföras för de brott som kan aktualiseras såsom t.ex koppleri, även ska ha ett kontrollansvar beträffande de medverkandes ålder
  • att BRÅ i sin utvärdering tar med synpunkter från de aktörer från civilsamhället som möter och/eller företräder barn och unga som utsätts i prostitution och pornografi.

 

Gabriella Kärnekull Wolfe, grundare av #intedinhora och överlevare av barnsexhandel

Ida Östensson, chef för kommunikation och påverkan Child10

Kristina Wicksell Bukhari, kommunikationsansvarig Make Equal

Maria Dufva, kriminolog och författare

Paulina Bengtsson, föreläsare och sakkunnig prostitution

Ida Karseland, medgrundare SNAF sexualkunskapen ni aldrig fick

Erika Leander, sexualupplysare

Åsa Landberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Olga Persson, förbundsordförande Unizon

Katarina Svensson Flood, barnmorska

Eva Glückman, generalsekreterare, Tjejzonen