Försämrad hjälp till utsatta för människohandel efter att Jämställdhetsmyndigheten skärpt reglerna.

Socialt stöd Hjälp och skydd till människohandelsoffer har dragits ned kraftigt. Jämställdhetsmyndigheten har begränsat stödinsatser till som mest fyra månader jämfört med tidigare tio. Enligt Jacob Flärd, ordförande för Plattformen civila Sverige mot människohandel, får det allvarliga konsekvenser för utsatta.
– Då blir möjligheten att lämna sin exploatering väldigt låg.

När myndigheter, polis eller frivilligorganisation upptäcker att en person kan vara utsatt för människohandel ska personen få möjlighet till tillfälligt uppehållstillstånd i 30 dagar, stöd och skydd för att i en trygg miljö ges tid att tänka igenom om den vill delta i en rättsprocess mot exploatörerna. 

Vad som händer när de 30 dagarna har gått beror på om den utsatta har uppehållstillstånd eller inte. De som inte har uppehållstillstånd får inte hjälp av socialtjänsten, trots att Sverige enligt internationella konventioner är skyldigt att ge stöd och skydd. Lösningen är det så kallade nationella stödprogrammet som drivs av frivilligorganisationer och finansieras av staten. Det ger skyddat boende och stödinsatser oavsett om utsatta har uppehållstillstånd eller ingår i en rättsprocess. 

Trygghet tar tid

Efter att Jämställdhetsmyndigheten stramade åt reglerna vid årsskiftet gäller max 90 dagar efter de inledande 30 dagarna. Istället för tidigare då stödet kunde förlängas i 270 dagar.

Organisationerna som möter utsatta är kritiska till sänkningen. Att känna sig trygg är en förutsättning för att kunna lämna utsattheten och våga bryta med exploatörer, enligt Plattformen civila Sverige mot människohandel. Att hinna hitta en annan väg i livet tar tid, då räcker inte en kortare period i skyddat boende.

– Det får jättestora konsekvenser för individerna och för samhället generellt. Ska vi kunna komma åt människohandel måste vi kunna skydda offer och ge dem trygghet och återhämtning, säger Jacob Flärd, plattformens ordförande.

Jacob Flärdh, ordförande för Plattformen civila Sverige mot människohandel.

Ser inte gränsen som en förändring

På ett av de skyddade boendena har man märkt att utsatta inte tar chansen att lämna exploatering när de bara garanteras skydd en kortare period, eftersom de då kommer att behöva återvända till exploateringen. 

På Jämställdhetsmyndigheten ser man inte 90-dagarsgränsen som en förändring.

– Vi har förtydligat i avtalet vad vi har möjlighet att finansiera. Sedan är det upp till civilsamhällesorganisationerna om de vill finansiera mera, säger Sofia Gustafsson, utredare på nationella samordningen för prostitution och människohandel.