debatt Om Feministiskt Initiativ kommer in i riksdagen vill vi i första hand samarbeta med V och MP. Så kan vi få en politik med solidarisk och hållbar riktning för att uppfylla allas behov inom gränserna för planetens resurser, skriver partiets ordförande Gita Nabavi.  

Riksdagsvalet ser ut att få en mer oviss utgång än på länge, med oklara lojaliteter och flera partier kring spärren. 2014 positionerade vi oss som ett möjligt samarbetsparti för en rödgrön regering. Socialdemokraternas svek i migrationspolitiken försvårar nu ett sådant samarbete. Vi vet dock att det inom socialdemokratin finns många som i denna och andra frågor har mer gemensamt med Feministiskt initiativ. De stora jämlikhetsreformer som många efterfrågar finns därtill fullt finansierade i vår första statsbudget.

Vi har en vänsterorienterad ekonomisk politik, men politik är mer än ekonomi. Ett hållbart klimat och varje människas rätt till skydd undan krig och förtryck är inte en fråga om höger eller vänster.

De partier vi i första hand vill samarbeta med i riksdagen är Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Tillsammans kan vi bli en kraft som för Socialdemokraterna i en mer solidarisk och hållbar riktning. Vänsterpartiet riskerar nu att bli isolerade, när samarbete söks högerut och i värsta fall varken Miljöpartiet eller Feministiskt initiativ får mandat.

De stora partierna har rört sig i nationalistisk och repressiv riktning och de mindre har delvis anpassat sig. Istället för att se konsekvenserna av nedskärningar, väljer vissa att etnifiera problemen. Rasism möjliggör repressiva politiska förslag. Historien har visat oss hur den retorik slutar som ställer människor mot varandra och pekar ut hela grupper som börda, främlingar eller säkerhetshot.

Det är hög tid att ställa om till en ny ekonomisk modell, vars syfte är att uppfylla allas behov inom gränserna för planetens resurser.

Den fråga som oroar svenskarna mest är klimatet. Många vill se en starkare välfärd, är trötta på jakten på sjuka och funktionsnedsatta och på tävlingen i hårda tag mot människor på flykt. Politiken måste förnyas, med reformer i motsatt riktning. Det är hög tid att ställa om till en ny ekonomisk modell, vars syfte är att uppfylla allas behov inom gränserna för planetens resurser.

Den uppmärksammade nationalekonomen Kate Raworths syn på ekonomi som verktyg bekräftar min egen. Det kan låta som en självklarhet, men är långt ifrån vad som styr idag. Ojämlikheten ökar och i Sverige lever vi som om vi hade mer än fyra jordklot.

Tron på evig tillväxt och rådande prioriteringar måste utmanas politiskt. Marknader och företag har en självklar plats i vår ekonomi, men när marknadens logik förstör mer än den främjar behöver politiken sätta ramar.

Klimatet är vår tids ödesfråga och oroar flest människor i Sverige idag men behandlas ofta som ett särintresse. Vi vill att Sverige tar ansvar för vår globala miljöpåverkan och ger stöd till klimatomställning i andra länder.

Vår budget visar att vi kan stärka LSS och värna om asylrätten, sänka arbetstiden, göra kollektivtrafiken avgiftsfri, skapa rättvisa pensioner och stärka välfärden genom att öppna stängda vårdplatser, säkerställa bostad som rättighet, stärka förlossningsvård, äldrevård och elevhälsa. Reformutrymmet skapas genom att en tredjedel av Alliansens skattesänkningar rullas tillbaka och att anslagen till försvaret minskas med en fjärdedel.

Många som vill rösta rosa oroas över att rösten ska vara bortkastad. Men enligt Statistiska centralbyrån är de osäkra väljarna nu 18 procent. I riksdagen ska vi verka för radikal omfördelning, att klimatfrågan och mänskliga rättigheter tas på allvar och syna nationalismens vilseledande myter. Kan vi låta jordens och människans grundläggande livsvillkor få styra ekonomins och politikens prioriteringar? – Klart vi kan.

Gita Nabavi är partiledare (Fi)