Folkviljan Den 24 augusti kommer Dagens Arena tillsammans med Kvartal, Demoskop och Kulturhuset Stadsteatern arrangera ett så kallat Town hall-möte där väljarna får ställa frågor till politikerna om två av valets stora frågor – skola och utbildning respektive lag och ordning. Inför Town hall-mötet gör Dagens Arena och Kvartal en intervjuserie där väljare får svara på frågor om hur de ser på politik och årets val.

Namn: Arvid Ekblad

Ålder: 45 år

 

Bostadsort: Solna

Sysselsättning: Administratör

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

I sin iver att sticka ut i mängden ser jag att såväl den enskilda individen som samhället i stort går mer mot individualism och polarisering. Det är en negativ utveckling, tycker jag. Samhällsbygge är en lagsport. En positiv utveckling, för det finns sådana också, upplever jag är att fler och fler ser det som viktigt att veta var, hur och av vad det man köper producerats. Andra människors och planetens välmående har kommit högre upp på agendan för de allra flesta.

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor? 

Det korta svaret blir ”samarbete”. Jag blir glad när partier, oavsett färg, enas och ser till sina likheter snarare än olikheter och när man ser långsiktigt på de frågor som behöver den synvinkeln. I sitt tal på valnatten 2018 uttryckte Stefan Löfven en förhoppning att valresultatet skulle bli ”blockpolitikens begravning”. Jag gillar den tanken.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Natofrågan. Vårens utveckling i Östeuropa gör ett Natomedlemskap nödvändigt.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna om lag och ordning?

Att vi behöver komma till rätta med gängkriminaliteten är ju inget nytt. Med min fråga hoppas jag få reda på vad de olika partierna ser som de främsta problemorsakerna och vad de vill göra åt dem.

Namn: Marie Kihlman 

Ålder: 56 år

Bostadsort: Vallentuna

Sysselsättning: Affärsresesäljare och receptionist

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Jag tycker samhällsklimatet är tufft och många gånger väldigt hårt och elakt. Det är för mycket fokus på att smutskasta varandra istället för att prata om sin sakpolitik och vad de vill åstadkomma.

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Oj… Det mesta skulle jag säga. Det är för mycket som inte fungerar idag i Sverige! Våldet ökar, skolan blir sämre, vården går på knäna och integrationen är helt misslyckad. Politikerna bara “pratar” om hur de vill förändra och förbättra men inget händer…

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Jag röstade nej när vi hade folkomröstningen om vi skulle gå med i EU och jag hade samma åsikt rörande Nato. Men när Ryssland invaderade Ukraina känner jag att även Sverige måste gå med i Nato. Vi kan inte som ensamt EU-land stå utanför, vårt egna försvar är inte tillräckligt och helt ensamma skulle vi inte ha någon chans om Ryssland skulle få för sig att invadera oss.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna om lag och ordning?

För mig, som kvinna och mamma är det oerhört viktigt att känna att mina barn och kommande barnbarn får växa upp i ett tryggt samhälle. Tyvärr finns inte den tryggheten idag och det verkar inte bli bättre, tvärt om, det blir mer och mer otryggt.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna inom utbildningsområdet?

Gällande skolan så är klasserna på många håll alldeles för stora samt lärarna idag har inte några befogenheter. De kan inte säga till, tillrättavisa eller ta tag i en elev som stör utan rädsla för att bli anmäld, antingen av eleven eller dess föräldrar. Detta måste ändras, lärare måste få hjälp, stöd och tillåtas vara den vuxne i rummet. Skolan och klassrummet måste vara en trygg och lärande miljö.

Namn: Håkan Sandh 

Ålder: 74

Bostadsort: Stockholm

Sysselsättning: Pensionär

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Ganska negativt. Det finns väldigt många delar i det men jag tycker att utifrån Magdalena Andersson  tre punkter: segregationen, klimatförändringarna och brottsligheten så är det alldeles för mycket fokus på brottsligheten medan det pratas alldeles för lite om de två andra punkterna . Segregation göder brottslighet och för att komma tillrätta med det måste man jobba mer med den uppsplittring av samhället som råder i dag. Jag menar att splittringen av samhället är en tydlig tendens i Sverige. Det här är något som syns ännu tydligare i USA och jag är rädd för att vi är på väg mot samma utveckling i Sverige. Det går i den riktningen om man till exempel tittar på hur klyftorna har ökat.

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Om man tar en sådan uppenbar fråga som klimatförändringarna är det en överlevnadsfråga för barnbarnsbarnen. Jämlikhetsfrågor är också viktiga för mig. Ojämlikhet ökar vilket påverkar hälsa , brottslighet och psykiskt välbefinnande.  Det är central fråga för mig.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Jag vet inte om jag ändrat uppfattning i en fråga. Däremot har jag fått nya insikter när det gäller politik under de senaste åren. Jag kan ge två exempel. Det ena är att jag alltid trott att en relativt välfungerande demokrati som USA skulle fortsätta vara en demokrati för att den är så djupt förankrad. Men nu är jag inte lika säker på det. Och i så fall innebär ju det att alla demokratier i väst hotas. En mer konkret fråga handlar om skogspolitiken. Jag trodde det stod ganska bra till med vår hantering av skogen men jag har nu en mycket mer kritisk grundsyn, vilket har att göra med att jag påverkats av debatten senaste åren.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna inom utbildningsområdet?

Det är för att jag tycker att skolsegregationen är ett tecken på den ökade ojämlikheten. Det är väldigt mycket diskussion om skolval. Men ett system som bygger på att det finns bättre och sämre skolor attackerar inte problematiken med segregation.