replik Vänstern har fortsatt ensamrätt till arbetarnas högtid, första maj. Det finns inget som stoppar högern från att marschera för sänkta skatter, förutom ett generellt ointresse för arbetarfrågor, skriver två representanter för SSU i en replik.

I år ställs första maj in och hålls digitalt andra gången i rad. Som MUF-representanterna skriver förändras deras planer inte särskilt mycket, högern har aldrig engagerat sig i frågorna som 1 maj alltid handlat om.

MUF säger sig ha den bästa politiken för de innanför o ch utanför arbetsmarknaden, ett helt befängt påstående. I länder som haft långa nyliberala styren saknas det skyddsnät som svenska vänstern har byggt upp, det skyddsnät som MUF vill avveckla och konsekvenserna av det är tydliga. I England har 4% av befolkningen inte ens en stabil tillgång till mat, i Sverige är den siffran 1.2%.

Så länge Moderaterna fortsätter bedriva reaktionär politik är de inte välkomna på första maj.

Vad MUF inte verkar förstå är att 1 maj inte handlar om tillväxt, utan arbetsrätt, demokrati och världsfred. Medan socialdemokrater demonstrerade för 8 timmars arbetsdag stöttade moderaterna fabriksägarna.

Medan socialdemokrater demonstrerade för allmän rösträtt ville moderaterna behålla de rika männens dominans.

Medan socialdemokrater än idag kämpar för internationell nedrustning vill moderaterna gå med i NATO.

Den politik som högern står för är direkt arbetarfientlig. Fler jobb outsourcas till globala syd för slavlöner samtidigt som de skär ner på bidrag till de arbetslösa i Sverige. Alla kan inte jobba som foodora-bud, det behövs radikal vänsterpolitik för att minska arbetslösheten. Innan 90-talets liberalisering hade Sverige en tredjedel så hög arbetslöshet som nu, att tro mer liberalisering och fler gigjobb är lösningen är löjligt. Taoss inte tillbaka till daglönarens bittra vardag med mössa i hand och tomma fickor.

“Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund på vilket samhället vilar”, lyder det kända citatet från Karl-Bertil Jonssons julafton. Folk vill jobba, det ger mening till livet, det ger folk något att göra. Därför måste vi skapa fler meningsfulla jobb, inte attackera de som inte får jobb genom att sänka A-kassan. Det handlar inte om brist på vilja, det handlar om brist på möjligheter.

Så länge Moderaterna fortsätter bedriva reaktionär politik är de inte välkomna på första maj. 1 Maj är inte till för de som vill bekämpa arbetares rättigheter, det är till för de som vill stärka dem.

William Beatt, Klubbordförande SSU Simrishamn

Erik Solfors, Klubbordförande SSU Växjö