Marie Nilsson

Vi i IF Metall säger blankt nej till Svenskt Näringslivs förslag att minska de fackliga medlemmarnas inflytande över arbetsmiljö och skyddsombud. Fackens och arbetsgivarnas samarbete för en bra arbetsmiljö måste utvecklas – inte avvecklas, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv vill minska fackens medlemmars inflytande över arbetsmiljön. Skyddsombud ska kunna utses utan facklig inblandning, kraven på att ha skyddsombud och skyddskommittéer ska sänkas och regionala skyddsombud ska avskaffas. Vi i IF Metall säger blankt nej till det.

Arbetet för en god arbetsmiljö är viktigt för att människor ska må bra, både på jobbet och på fritiden. Statistiken visar tyvärr att stressen och pressen i arbetslivet går ut över de anställda.

Stressen bland kvinnor har ökat med 83 procent sedan 2011 – och med 60 procent bland män.

Arbetsmiljöverkets senaste arbetsskadestatistik, från 2015, visar att arbetssjukdomarna fortsätter öka. Sjukdomar på grund av sociala och organisatoriska orsaker i arbetet – det som vi i vardagligt tal kallar stress – ökar allra mest. Hela 83 procent bland kvinnor och 60 procent bland män sedan 2011.

För IF Metall är dessa siffror ingen överraskning. I slutet av 2013 lät vi SCB, Statistiska Centralbyrån, kartlägga medlemmarnas arbetsmiljö. En dryg tredjedel av IF Metalls medlemmar var oroliga att drabbas av ohälsa eller olycksfall på grund av sitt arbete. Den kvinnodominerade tvättindustrin är värst utsatt.

Även Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsorsakade besvär 2016 visar på arbetsmiljöproblem inom industrin. I yrkesgruppen gjutare, svetsare och plåtslagare med flera har över 35 procent haft besvär som orsakats av arbetet under de senaste 12 månaderna. Det är en klar ökning sedan 2014.

När verkligheten ser ut så här är de fackliga skyddsombuden oerhört viktiga. De har kunskap om de anställdas vardag på jobbet, är naturliga att vända sig till när det blir problem och kan göra skillnad för att de har en stark facklig organisation i ryggen.

När verkligheten visar ökning av arbetsmiljöproblem inom industrin är de fackliga skyddsombuden oerhört viktiga.

Särskilt viktiga för arbetsplatser som saknar egna skyddsombud är de regionala skyddsombuden.

Idag har IF Metall 327 regionala skyddsombud. Under 2016 gjorde de sammanlagt 6249 besök på arbetsplatser över hela Sverige. De går skyddsronder tillsammans med anställda och arbetsgivare och ser till att arbetsmiljön är bra för alla.

Svenskt Näringsliv vill avskaffa de regionala skyddsombuden och överföra deras viktiga arbete till rådgivare kopplade till Arbetsmiljöverket. I värsta fall kan det leda till att fysiska besök ersätts av telefonrådgivning.

Det vore en klar sänkning av kvaliteten på arbetsmiljöarbetet.

En av fördelarna med den svenska modellen är att arbetsgivarna och facket samarbetar om arbetsmiljön, istället för att lämna över ansvaret till staten.

Genom att utbilda skyddsombud hjälper facket arbetsgivarna med att skapa en bra arbetsmiljö. Både företagen och de anställda tjänar alltså de fackliga skyddsombudens arbete.

Fackens och arbetsgivarnas samarbete för en bra arbetsmiljö måste utvecklas – inte avvecklas!

Marie Nilsson är förbundsordförande IF Metall