Charlotte Lind, kommunikatör för Operation 1325, och Eva Zetterberg, ordförande för Operation 1325

Kvinnor är mer effektiva när det gäller fredsprocesser än vad män är. Kvinnors påverkan betyder dessutom en högre sannolikhet för att avtal sedan faktiskt också genomförs, skriver Charlotte Lind, kommunikatör för Operation 1325, och Eva Zetterberg, ordförande för Operation 1325.

Att kvinnors deltagande i fredsprocesser och fredsförhandlingar leder till en mer stabil och hållbar fred har bevisats genom både forskning och erfarenhet. Ändå vittnar kvinnliga fredsaktivister i Operation 1325:s projekt Medlingslabbet om sin utsatta situation.

Två av deltagarna från Turkiet, Besime Konca och Ayla Akat från organisationen KJA, har jobbat för att den turkiska staten och PKK ska återgå till förhandlingsbordet. För sitt engagemang för freden sitter de just nu häktade i Turkiet, baserat på grundlösa terroristanklagelser.

Att stå upp för freden som kvinna innebär dessutom ett dubbelt förtryck.

Aktiva inom civilsamhället i länder i konflikt blir ofta anklagade för att tillhöra motståndarsidan eller anklagas just för att vara terrorister. Men att organisera sig för fred och stå upp för kvinnors rättigheter kan aldrig vara terrorism.

Att stå upp för freden som kvinna innebär dessutom ett dubbelt förtryck. Säkerhets- och fredsarbete anses särskilt vara en värld där bara män ska ha tillträde. I en patriarkal samhällsordning där kvinnors arbete värderas lägre, där kvinnors roll anses vara i hemmet och där våld mot kvinnor är utbrett hindras kvinnor från att organisera sig. Kvinnor förvägras att bidra och delta, trots det avsevärda bidrag de står för. Resultatet blir att ett helt samhälle förlorar i utsikterna för en fredlig utveckling.

Forskningen är nämligen tydlig vad gäller kvinnors bidrag till fredsprocesser. En studie där 40 fredsprocesser från slutet av kalla kriget och framåt ingår, genomförd av The Graduate Institute i Genève, visar att chansen är högre för att ett fredsavtal faktiskt skrivs under i förhandlingar där kvinnor har en väsentlig påverkan, jämfört med förhandlingar där kvinnors påverkan är låg.

Kvinnors väsentliga påverkan betyder dessutom en högre sannolikhet för att avtal sedan faktiskt också genomförs. Ju mer inkluderande de genomförande kommissionerna är, desto mer effektiva har de varit i genomförande av avtalet, visar The International Peace Institute. Det bevisar att en inkluderande fredsprocess och demokratisering av konflikthantering är avgörande för fred och stabilitet.

Att bereda plats för kvinnor innebär också att avtalet håller längre. Sannolikheten för att avtalet håller i två år ökar med 20 procent i fredsprocesser som inkluderar kvinnor som vittnen, undertecknare, medlare och/eller förhandlare. Ur ett längre tidsperspektiv ökar detta ytterligare, sannolikheten för att ett fredsavtal håller i 15 år ökar med 35 procent. Det visar en studie där 181 fredsavtal mellan 1989 och 2011 analyserats av The International Peace Institute.

Det går inte att förneka att kvinnors påverkan på freden är både väsentlig och positiv. Därför driver Operation 1325 projektet Medlingslabbet. Genom fortbildning i konflikthantering och medling och genom att bygga nätverk med kvinnliga fredsaktivister från bland annat Colombia, Palestina och Turkiet verkar vi för kvinnors rätt att medverka i fredsprocesser.

Kvinnors organisering för fred måste, och ska, ta plats i varje samhälle. Att kvinnor bidrar till att fredsavtal både sluts, implementeras och upprätthålls under längre tid än annars gör deras organisering oerhört viktig för att en fredsprocess ska lyckas. Den som vill ha fred, inkluderar med andra ord kvinnor, istället för att sätta dem i fängelse.

Charlotte Lind, kommunikatör för Operation 1325, och Eva Zetterberg, ordförande för Operation 1325