Annelie Nordström. Foto: Fredrik Sandin Carlson
Annelie Nordström. Foto: Fredrik Sandin Carlson

Det finns inga genvägar till en fungerande välfärd – vare sig i klistermärken med ny värdegrund eller förbud mot vinst. Det skriver Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Omsorg bygger på kompetens och relationer. Möten mellan människor går inte att mäta, kvantifiera och stycka upp. Kommunal menar att det huvudsakliga problemet i dagens välfärd är bristen på relationer och tillräcklig närvaro. Dagens omsorg är så pass underbemannad att tio procent av våra medlemmar rapporterar att de äldre dagligen utsätts för risker. Det är allvarligt. Men det handlar inte bara om fysiska risker. Det handlar också om ensamhet. Det går inte att stressa fram en förtroendefull relation. Det är grundläggande för all omsorg att personalen har tillräckligt med tid för att möta varje omsorgstagare med respekt och värdighet. Bara med tid och lyhördhet går det att veta hur någon helst vill ha hjälp på toaletten eller hur någon annan vill ha sin frukost.

Marknadsekonomin är inte en bra modell för alla. Därför har Sverige valt att finansiera välfärden gemensamt. Det krävs för att välfärdens omsorg ska vara tillgänglig för alla, i alla livets skeden. Och det är av samma anledning som det krävs en debatt om hur framtidens välfärd ska se ut. För att kunna skapa framtidens välfärd krävs reformer. Men det krävs också tydliga och effektiva spelregler. Det är de flesta överens om.

För Kommunals medlemmar är välfärden extra viktig. Den är viktig som arbetsplats. Men den är också viktig för att våra medlemmar ska kunna gå till jobbet, även om de har barn eller skröpliga föräldrar. Utan en fungerande välfärd så kommer antalet arbetade timmar i samhället att sjunka – och de som har skörast relation till arbetsmarknaden kommer vara de första som går ned i arbetstid. I dag utgörs denna grupp till stor del av kvinnor.

När Kommunal skulle utforma vårt vägval för välfärden vände vi oss till medlemmarna – de är experter på omsorg. Fler än 10 000 medlemmar har deltagit i vår undersökning och besvarat en rad frågor om kvalitet, utmaningar i yrket och vad som borde göras ännu bättre.

Omsorg är svårt att mäta just eftersom relationer är en så central del. Det går inte att mäta kvalitet genom att bocka av ”antal duschar” eller ”antal samtal innan döden”.

Vi tror däremot att det går att säkra kvaliteten genom att se till att säkra bemanningen. Så skapas tid som ger kvalitet i omvårdnaden. Så säkras tillgång på personal nu och i framtiden. Så minskar vi också risken att oskäliga vinster tas ut – för vi vet att de nästan alltid tas ut genom att spara på just personalkostnader. Någonting annat är svårt att göra i en sektor där tre fjärdedelar av utgifterna består just av personal.

Bara så kan vi undvika att genom reglering gå in och detaljstyra verksamheten – vilket försämrar både kvalitet och arbetsmiljö.

Sverige måste förstärka de resurser som går till äldreomsorg och barnomsorg. Personal kostar – någonting annat har vi inte råd med. En välfärd med hög kvalitet som är tillgänglig för alla är samhällsekonomiskt lönsamt. Det bör läsas i ljuset av att många med åldrande föräldrar redan i dag går ned i arbetstid, därför att inte hemtjänsten räcker till.

Kommunal vill också peka på kommunernas ansvar. Välfärden i dag är offentligt finansierad. De företag som driver välfärd i kommunerna gör det på kommunernas uppdrag. Det har ibland glömts bort i debatten. I kommunhuset säger någon okej till den äldreomsorg som sedan blir påkommen med bristande kvalitet. Men då ser politiker åt andra hållet. Det är inte rimligt när omsorgen är kommunens ansvar.

Det finns inga genvägar, vare sig i klistermärken med ny värdegrund eller förbud mot vinst. Svaret är enkelt och svårt på samma gång. Vi står inför ett vägval för välfärden där vi i Kommunal ser möjligheterna i framtidens äldreomsorg.

Sveriges största arbetsmarknad, omvårdnaden om våra äldre kan bli en framtidsbransch. Vi har tydliga siffror på att sektorn är underfinansierad. Genom ökade statsbidrag, en miniminivå för bemanning och ökat politiskt ansvarstagande ute i kommuner och landsting så kommer vi att vända detta.

Annelie Nordström, ordförande Fackförbundet Kommunal