Bild: Jonna Westin

Politikerna måste återta ansvaret över välfärden. Det anser Kommunal som på måndagen presenterar sin strategi ”Vägval välfärd”.

Vanvård och blöjvägningar inom äldreomsorgen är inte främst ett problem som handlar om privata aktörer eller marknadstänkande. Det menar fackförbundet Kommunal som på måndagen presenterar strategin ”Vägval välfärd”.

Kommunal anser att välfärden under en längre tid har nedmonterats och att det till stora delar handlar om politisk kortsiktighet och ovilja. På DN Debatt lägger Kommunal fram tre förslag för att säkerställa kvaliteten i välfärdens verksamheter:

  • Bindande regler för bemanning i vården. Genom bindande krav på bemanning och utbildningsnivå hindras även stora vinstuttag eftersom det inte längre blir möjligt att spara in på personal.
  • Ökade resurser. Sex av tio är villiga att betala mer i skatt om det går till en bättre äldreomsorg, enligt en enkätundersökning Kommunal har genomfört. Genom större resurser kan bemanningen säkras.
  • Politiskt ansvartagande. Kommunal menar att för stort ansvar för att kontrollera kvalitet läggs på anhöriga och brukaren. Politikerna måste se till så att myndigheter kontrollerar kvaliteten. Kommunal vill också skrota lov, lagen om valfrihet, samt förändra lagen om offentlig upphandling, lou.