Gunilla Roxby Cromvall (V), gruppledare Stockholms läns landsting Håkan Jörnehed (V), landstingsråd i opposition
Gunilla Roxby Cromvall (V), Håkan Jörnehed (V)

Ett mer utvattnat förslag till vinstbegränsning i välfärden ökar inte chanserna att lyckas baxa förslaget genom riksdagen, skriver Håkan Jörnehed (V), landstingsråd i opposition och Gunilla Roxby Cromvall (V), gruppledare Stockholms läns landsting.

Kommunal tycks vara beredda att låta vinstjakten och privatiseringarna fortsätta i sjukvården. Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting menar att vinster inte har att göra i någon av välfärdssektorerna. Detta åskådliggörs tydligt av Stockholm, det borgerliga flaggskeppet för privat vård.

I en intervju den föregående helgen sa Kommunals ordförande Tobias Baudin att regeringen bör prioritera vinstbegränsningar för privata verksamheter inom äldrevården och skolan – medan sjukvården kan vänta.

Anledningen till denna kompromissvilja är tron att förslaget om vinsttak enklare går igenom riksdagen om det sticker lite mindre i näringslivets ögon. Det tror inte vi. Tvärtom menar vi att det vore oklokt av regeringen att förhålla sig vacklande i frågan om vinstbegräsning i välfärden. Det ökar inte chanserna att lyckas baxa förslaget genom riksdagen. Snarare riskerar det att uppfattas som ett svagare, mer urvattnat förslag som inte ens dess upphovsmän tänkt igenom till fullo.

Kommunals medlemmar i sjukvården har allt att vinna på att vinstjakten stoppas, även i sjukvården.

Baudin har under veckan delvis backat från sitt uttalande, och förklarat att hela välfärden visst bör förses med vinsttak, men att det är mer angeläget att först ta itu med äldreomsorg och skola. Men signalen han tycks sända är att sjukvården är mindre viktig. Det är beklagligt. Vinstjakten måste hållas utanför samtliga välfärdssektorer. Det gäller självfallet också hälso- och sjukvården.

Sjukvården i Stockholms läns landsting har inte råd att avvakta. Privatiseringarna fortsätter att breda ut sig, och ju större del av sjukvårdsutbudet som drivs av aktiebolag, desto svårare blir det att en dag återgå till landstingsdriven vård. Vi gör oss beroende av privata sjukvårdsbolag, som kan både uppstå och gå i konkurs över en natt, allt enligt marknadens nycker.

Ett exempel på detta är privata BB Sophia, som aktiebolaget Praktikertjänst valde att plötsligt bomma igen eftersom det inte var tillräckligt lönsamt. I krisen som Stockholmslandstingets förlossningsvård då försattes i var det såklart mycket fokus på de födande mammorna och på barnmorskorna. Men även Kommunals undersköterskors arbetsmiljö på förlossningsklinikerna försämrades.

I Stockholm har en samling vinstdrivande vårdföretag i aktiebolagsform fördyrat vården genom olika vårdval. Samtidigt har vården koncentrerats till välmående områden, istället för områden med höga ohälsotal.

Baudin menar att eftersom de Kommunalare som är verksamma i vården av olika skäl inte upplever samma press som personal inom exempelvis äldreomsorgen. Det beror antagligen dels på att sjukvården är reglerad av hälso- och sjukvårdslagen och övervakad av tillsynsmyndigheter som IVO och Socialstyrelsen, och dels att sjukvård främst utövas av personal med legitimation. Därför har vi inte heller sett skandaler inom sjukvården på samma sätt som inom exempelvis äldreomsorgen.

När marknaden får styra så underordnas allt vinstintresset – vården, patienterna och även personalen, och följaktligen många medlemmar i Kommunal. Det yttersta målet är att tjäna så mycket pengar som möjligt till aktiebolagets ägare. Naturligtvis äventyras då sjukvården av exempelvis besparingar och effektiviseringar i ekonomins namn.

I takt med att sjukvården kommersialiseras och fragmentiseras blir den också mindre solidarisk. De sjukas behov styr inte i samma utsträckning. Patienten ska inte behöva uppleva att mötet med sjukvården på något sätt styrs av en vinstkalkyl. Även Kommunalare och deras anhöriga behöver sjukvård ibland. Då vill de nog att vården som ges styrs av deras behov, inte marknadens krafter.

Kommunals medlemmar i sjukvården har allt att vinna på att vinstjakten stoppas så fort som möjligt, även i sjukvården.

Håkan Jörnehed (V), landstingsråd i opposition

Gunilla Roxby Cromvall (V), gruppledare Stockholms läns landsting