Anna Danielsson Öberg

söndagskrönikan Kritiken mot LAS-överenskommelsen växer. Dessutom har oenighet uppstått mellan enskilda LO-förbund och PTK. Det fackliga samarbetet inom industrin är osäkrare än tidigare, skriver Anna Danielsson Öberg.

I onsdags gick remisstiden ut för de tre utredningar som regeringen presenterade i våras som en följd av den framförhandlade las-överenskommelsen.

Syftet med utredningarna var att ta ytterligare steg mot att göra lagstiftning av facken och arbetsgivarnas överenskommelse.

Som framgått av en omfattande genomgång i Dagens Arena i torsdags är många remissinstanser som står utanför uppgörelsen kritiska. Flera fackförbund inom offentlig sektor anser till exempel att analyser saknas av vad lagförändringarna innebär för den sektorn och att många inte fått medverka i processen över huvud taget. Samma invändning har också Arbetsgivarverket, den statliga sektorns arbetsgivarorganisation, och Sveriges Kommuner och Regioner. TCO-förbundet Finansförbundet är mycket kritiskt och anser att regeringens agerande tvingar fram lösningar som förbundet och deras motpart inte vill ha.

När det gäller LO:s remissvar är det uppenbart att det är de tolv förbund som sagt nej till den framförhandlade överenskommelsen som hållit i pennan. Förutom den kritik de tidigare framfört som handlar om att anställningsskyddet försämras på ett oacceptabelt sätt, riktas skarp kritik mot tillvägagångssättet.

Om sprickan kvarstår påverkas den nuvarande lönebildningsmodellen.

Parterna som står bakom LAS-uppgörelsen har medverkat till lagstiftning – samtidigt som den stora grupp som står utanför uppgörelsen inte kunnat påverka innehållet. Och de oklarheter som finns mellan parterna i den framförhandlade uppgörelsen har inte klarats ut, enligt remissvaret.

Tydligare än så kan inte sprickan inom LO illustreras. Av organisationens fjorton förbund hävdar tolv att lagstiftaren smiter från sitt ansvar. IF Metall och Kommunal svarar tillsammans med Svenskt Näringsliv och PTK. Inte oväntat är de positiva till utredningarna och understryker i sitt svar att ändringar inte får göras.

Nu ska lagförslag formuleras och planen är att riksdagen ska fatta beslut under våren 2022 och att förändringarna träder i kraft nästa sommar.

Men LAS-överenskommelsen innehåller ytterligare ett förslag som ännu inte har hanterats. Det handlar om att parterna vill undersöka möjligheten att inrätta en kollektivavtalad a-kassa.

I början av LAS-förhandlingarna presenterade LO förslaget som till mångas förvåning inte avvisades av arbetsgivarna. Istället blev parterna överens om att genomföra en utredning som leddes av IF Metalls tidigare ordförande Anders Ferbe. Slutsatsen blev att förutsättningar kan finnas för att inrätta en kollektivavtalad a-kassa, men hur det ska gå till måste undersökas ytterligare, enligt utredningen.

I slutet av augusti kom beskedet från regeringen att en statlig utredning tillsätts. Frågan är dock vad den kommande utredningen kommer att fokusera på. Direktiven innehåller en brasklapp om att lämpligheten att införa en kollektivavtalad a-kassa måste undersökas. Utredaren ska också kartlägga och analysera vilka skäl som ligger till grund för förslaget.

Medan allt detta pågår, diskuterar LO och Svenskt Näringsliv omställningssatsningar. Men de här diskussionerna har lett till en spricka mellan Facken inom industrin. De båda LO-förbunden GS och Livs, som ingår i Facken inom industrin anser att PTK lagt sig i diskussionen – trots att den enbart berör LO och Svenskt Näringsliv. Irritationen ökade i somras och ledde till att Livs pausade samarbetet med Facken inom industrin och att GS hotade med att göra detsamma.

Därmed har alltså oenigheten om LAS-förändringarna spridit sig till Facken inom industrin.  Om det stannar vid hot om avhopp kan industrisamarbetet säkert återgå till det vanliga. Men om sprickan kvarstår påverkas den nuvarande lönebildningsmodellen. För tillskyndarna av Industriavtalet är det en effekt som de vill undvika. Men frågan är till vilket pris?

Är det värt att göra eftergifter till de LO-förbund som står utanför LAS-uppgörelsen för att rädda modellen?

 

Anna Danielsson Öberg är författare och frilansjournalist med lång erfarenhet av arbetsmarknadsbevakning