Anna Danielsson Öberg

söndagskrönikan Nästa vecka tas ett försök till omtag i LAS-förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv. Det är LO som står för initiativet, men målet är inte kristallklart. Även arbetsgivarnas inställning är otydlig, skriver Anna Danielsson Öberg.

Sedan i höstas, när överenskommelsen om förändringar i lagen om anställningsskydd och satsningar på omställning blev klar har det varit ganska tyst om de här frågorna.

Då blev Svenskt Näringsliv, PTK och de båda LO-förbunden IF Metall och Kommunal överens om att förändra anställningsskyddet och att genomföra satsningar på kompetensutveckling. Tre departementsutredningar tillsattes som skulle utreda hur det hela skulle gå till.

Utredningarna skulle ha presenterats i veckan, men är försenade och kommer först vid månadsskiftet, enligt regeringen. När de presenterats ska de ut på remiss. I ett senare skede ska de parter som står bakom överenskommelsen som ligger till grund för utredningarna stadfästa förändringarna i ett bindande avtal.

De tolv LO-förbund som sade nej till överenskommelsen med Svenskt Näringsliv har sedan dess varit utanför det arbete som pågår. De har till exempel inte deltagit i utredningsarbetet som IF Metall och Kommunal gjort. Men i tisdags kunde Ekot avslöja att LO-styrelsen nu vill blanda sig i det som sker.

Att representantskapet säger nej till styrelsens initiativ är osannolikt.

Styrelsen har kallat in LO:s högsta beslutande organ under en kongressperiod, representantskapet, för att fatta beslut om att inleda förhandlingar med Svenskt Näringsliv. Ställningstagandet sker på torsdag. Att representantskapet säger nej till styrelsens initiativ är osannolikt.

Förklaringen till initiativet är att parternas omställningsorganisationer kommer att involveras när hela ”Las-paketet” ska bli verklighet. I LO:s och Svenskt Näringslivs fall handlar det om avtalet som styr verksamheten i Trygghetsfonden TSL och reglerar omställningsstöd för alla privatanställda arbetare. Hur omställningsorganisationerna ska användas ska en av regeringens utredningar ge besked om.

Enligt LO blir därför förhandlingar nödvändiga mellan LO och Svenskt Näringsliv om eventuella förändringar som är nödvändiga. Det finns också en oro för att de förbund som står utanför LAS-överenskommelse får sämre omställningsvillkor än de som omfattas.

Hur bred förhandlingen är tänkt eller kan bli är emellertid högst oklart. Uttalanden från anonyma LO-källor i tidningen Arbetet öppnar för att det inte bara handlar om omställning utan också om andra frågor – d v s lagen om anställningsskydd.

Intresset från Svenskt Näringsliv att inleda nya förhandlingar med LO verkar dock inte vara speciellt stort. Arbetsgivarna hänvisar till den uppgörelse som finns och konstaterar att LO som helhet eller enskilda LO-förbund är välkomna att ansluta sig till den.

Men erfarenheterna från i höstas visar att arbetsgivarna säger en sak och gör en annan. När PTK sagt ja till överenskommelsen och LO nej var beskedet först från arbetsgivarna att det var slutförhandlat. Men när Kommunal och IF Metall visade intresse för att fortsätta gav arbetsgivarna med sig och gick också med på förändringar jämfört med den överenskommelse som LO sagt nej till.

Kanske är det en sådan öppning som LO-styrelsen hoppas på igen. Frågan är hur det i så fall hanteras av PTK. Budskapet från tjänstemännen har sedan december varit att varken nya förhandlingar eller politiska förslag får leda till att förändringar görs i deras överenskommelse med Svenskt Näringsliv.

Men även om nya förhandlingar blir av mellan LO och Svenskt Näringsliv är det inte självklart att parterna blir överens. Frågan är också om LO kan hålla ihop vid eventuella förhandlingar. Såren efter det som hände förra året är fortfarande djupa och oenigheten stor om vilken väg som är riktig.

Det som är helt klart är att många turer återstår innan LAS-frågan kan läggas till handlingarna. Inte minst komplicerade utredningsförslag som ska ut på bred remiss.

 

Anna Danielsson Öberg är författare och frilansjournalist med lång erfarenhet av arbetsmarknadsbevakning