Anna Danielsson Öberg

söndagskrönikan Om ett knappt år ändras lagen om anställningsskydd – nu också med LO på vagnen. Frågan är hur den dramatiska ”las-resan” påverkat styrkeförhållandena på svensk arbetsmarknad, skriver Anna Danielsson Öberg.

Till sist kom så beskedet: LO ställer sig bakom den framförhandlade las-uppgörelsen. Därmed blir LO också part i det huvudavtal som reglerar överenskommelsen som PTK, IF Metall, Kommunal och Svenskt Näringsliv var överens om för ett år sedan.

Men LO:s resa har varit minst sagt krokig. För ett år sedan var kritiken hård från Landsorganisationens företrädare mot uppgörelsen och innan dess rådde öppen oenighet mellan förbunden. I våras var tongångarna annorlunda. LO tog då initiativ till att inleda nya förhandlingar med Svenskt Näringsliv. Parternas gemensamma omställningsorganisation, TSL, skulle påverkas när hela ”las-paketet” blev verklighet. Därför var en förhandling nödvändig, hävdade ledningen.

För några veckor sedan presenterade LO och Svenskt Näringsliv en uppgörelse som innebar förbättrade omställningsvillkor också för de som står utanför huvudavtalet (även om villkoren är ännu bättre för de som omfattas av avtalet). Dessutom hade LO ändrat inställning till hela paketet. Trots tidigare kritik säger nu LO:s styrelse och representantskap ja till las-överenskommelsen.

För många som slitit med las-frågan och som är kritiska till förändringarna måste läget i riksdagen kännas märkligt.

Förutom de förbättrade omställningsvillkoren förklaras omsvängningen av en insikt om behovet av att också LO är part i huvudavtalet. Under det gångna året har det varit uppenbart att Landsorganisationen varit utestängd från den process som pågår om las- och omställningsförändringarna. Utredningar har jobbat och presenterat förslag, men LO har inte alls haft samma roll som aktörerna som står bakom uppgörelsen (alltså Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal). Att inte kunna påverka processen har varit illa nog men insikten bland företrädarna i LO-styrelsen tycks också ökat att det framtida priset att stå utanför uppgörelsen kan bli stort.

Men alla LO-förbund delar inte analysen att det är viktigare att vara med än att stå utanför. Fastighets, Byggnads, Transport och Seko sade nej när frågan behandlades på LO:s styrelse. Eventuellt kan det bli ännu fler. Varje LO-förbund bestämmer nämligen om det vill ansluta sig till huvudavtalet när det är dags. En undersökning i tidningen Arbetet visar att flera förbund förutom de fyra som sade nej på styrelsen uttrycker tveksamhet till anslutning.

Nu pågår arbetet med att förbereda lagstiftning. Budskapet från Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal är att inget får ändras i den uppgörelse de träffade förra året. Det är den som ska kodas om till lagstiftning och inget annat. Men så enkelt är det nog inte. När olika remissinstanser fick ha åsikter om de förslag som lämnats kom en rad invändningar får flera tunga instanser. Hur detta ska hanteras är oklart.

Dyker ny kritik upp från tunga aktörer i samband med att lagförslagen presenteras kan tveksamma LO-förbund få nya argument för att inte ansluta sig till huvudavtalet. Också PTK:s förbund ska fatta enskilda beslut om att ansluta sig till huvudavtalet när lagstiftningen finns på plats. Ännu så länge har opposition uteblivit – förutom omfattande kritik inom Journalistförbundet. På förbundets kongress beslutades att en medlemsomröstning ska avgöra om Journalistförbundet ska skriva på huvudavtalet eller inte. Kritik finns också från förbund som står utanför PTK.

Ursprunget till hela las-uppgörelsen är Januariavtalet – ett politiskt samarbete som inte existerar längre. Och sedan i onsdags när Magdalena Andersson blev statsminister och avgick efter sju timmar är det högst oklart vilken politik som kommer att drivas i riksdagen framöver. Däremot verkar det väldigt sannolikt att Magdalena Andersson väljs till statsminister den kommande veckan. Och en signal som hon skickade var att de beslut som januaripartierna fattat ligger fast. De förändringar som de är överens om ska genomföras – vilket alltså inkluderar las-paketet.

För många som slitit med las-frågan och som är kritiska till förändringarna måste läget i riksdagen kännas märkligt. Förändringar ska träda i kraft som de inte tror på – och skälet är en politisk uppgörelse som inte finns längre.

Hur mycket som den politiska oredan skadar tilltron till politiken återstår att se. Att las-resan försvagat LO råder det däremot ingen tvekan om.

 

Anna Danielsson Öberg är författare och frilansjournalist med lång erfarenhet av arbetsmarknadsbevakning