Ledare Bristerna i hemtjänsten ger miljontals äldre och deras anhöriga ångest. Ändå accepterar så många med reellt inflytande i politik och opinionsbildning ett system med för få timmar, stor stress och personal som saknar utbildning. 

Äldreomsorgen har nu seglat upp som en av de viktigaste valfrågorna för kommunpolitiker, enligt en enkät som Sveriges Radios Ekoredaktion gjort.

Att-göra-listan är lång, två år efter pandemin. Mer än 2,6 miljoner människor är 60 år eller äldre. Och andelen mycket gamla och behövande ökar. Samtidigt har var fjärde plats på äldreboende försvunnit sedan år 2000. Äldreomsorgen har blivit stressigare och resurserna har krympt.

Känslan av förakt mot äldre, den är obehaglig, den är farlig, säger Ylva Floreman i en intervju med Jonas Nordling i Dagens Arenas podd med anledning av sin bok Jag är inte död bara gammal (Verbal). Den mänskliga naturen far inte väl i ett samhälle, där man inte ens har de åtta sekunder, som sägs behövas för att känna empati.

“Ta några pass och jobba med oss” 

Hur kan vi ha ett samhälle som är så kortsiktigt att man inte förbereder för att så många fler blir äldre och kommer att behöva hemtjänst? Vad är det för fel på oss?

Uttrycket gå i mina skor används när någon ska leva sig in i en annan människas villkor. Ylva Floreman la sig orörlig på rygg i sängen för att känna i kroppen hur hennes föräldrar hade det under sina sista år.

»Hur är det att vara ensam i sitt hem och inte uppleva någonting annat än personalens hets? Att äta och sätta i halsen men utan någon annan i rummet? Eller höra ett ljud man inte kan identifiera – brinner det?«

»Detta, att ha fått insyn i äldreomsorgen och sjukvården blev ett trauma, ett sår på själen. Det har gett mig mörka tankar inför framtiden på ett sätt som jag aldrig tidigare har haft.«

Hon dokumenterar promenader som inte blir av, larm som inte åtgärdas, och kamp för varje del av den sönderhackade omsorg som byggs av detaljerade biståndsbeslut. Det behövdes 20 extra telefonsamtal för att få hjälp att äta. Att få vattenkaraffen påfylld krävde ständiga påminnelser.

I boken beskrivs ett stressat samhälle med en minutstyrd hemtjänst som berövar gamla livskvalitet och trygghet, under åren efter 80, när kroppen kroknar och mer än hälften behöver omsorg. Ett system som skadar både de gamla, som Ylva Floreman kallar uppdragsgivare och de som ska göra jobbet.
»Den mest förekommande repliken från hemtjänstens personal runt min mor var: – Vi hinner inte.«
De anställda arbetar fortfarande i en underbemannad, underprioriterad verksamhet, där kostnaderna ständigt ska ner, summerar Kommunals ordförande Malin Ragnegård på förbundets seminarum om framtidens äldrevård.
»Men det går inte att spara en enda krona till!«

  • Tidningen Kommunalarbetaren visar hur trafikolyckorna i hemtjänsten nästan fördubblats på fem år och nu är vanligare än i taxitrafiken och bussbranschen. Tidspressen uppmanar till att köra snabbare än man borde.
  • I Kommunals rapport »En hemtjänst att lita på«, 2022, anger 78 procent med minutstyrt schema att de inte hinner göra sina uppgifter på utsatt tid.
  • Andelen personal, i hemtjänst och på vårdboenden, som vill lämna arbetet har ökat starkt de senaste 15 åren. Huvudorsaken är ökad stress.

De båda fackligt aktiva undersköterskorna Jacque Dreij och Monica Rios, båda anställda i Stockholm, vittnar om stressen:

«Det första jag gör när jag öppnar dörren är inte att säga hej och hur mår du, utan att leta efter streckkoden så att jag loggar in i tid«, säger Jaques Dreij.

» Det är ett springande och springande och medarbetare gråter. Vi har inte tid att sitta med de gamla. De behöver en kram istället för lugnande medel«, framhåller Monica Rios, som fick vänta 10 år på sin heltidstjänst, och inte fått en krona extra i lönekuvertet efter sin utbildning till specialistundersköterska.

Att alltför många arbetskamrater inte kan språket, sänker kvaliteten och ökar de gamlas oro, betonar de.

Allt är inte uselt. Ett antal kommuner satsar på höjd kvalitet, via regeringens så kallade äldreomsorgslyft. I moderatstyrda Lomma har kommunen återtagit all äldreomsorg i kommunal regi, efter stort missnöje med de privata alternativen, och ger bland annat anstälda fem timmars kompetensutveckling i veckan. Robert Wenglén (M), kommunstyrelsens ordförande, talar om att ha »rådighet« över verksamheten.

Men äldreomsorgen behöver ett helhetsgrepp, med starkare lagstöd för bland annat bemanningsregler, säger Kommunals ordförande.

De politiker som nu vill sätta äldreomsorgen i topp i årets valrörelse borde ställa sig några frågor:

Varför är inte de gamlas perspektiv obligatoriskt i alla politiska beslut där de berörs?

Hur kan det vara okej att 20 procent av befolkningen över 65 företräds av endast två procent folkvalda i motsvarande åldersgrupp i riksdagen? Att ha beslutsfattare som representerar alla åldersgrupper måste bli lika naturligt som ha jämställd representation av könen.

Undersköterskan Jaques Dreij ger ett råd till de som bestämmer: Ta några pass och jobba med oss, så får ni se hur vi har det!

Och Ylva Floreman skriver: »Personalens omänskliga arbetsförhållanden gör ont på skör hud.«