Höstbudget Trygga hem där människor har råd att bo gynnar framväxten av ett stabilt samhälle med plats för alla. Där ser vi inte att regeringen i sin nya budget levererar det som verkligen behövs, skriver Marie Linder förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Idag presenterar regeringen budgeten för nästa år. Det är positivt att regeringen fokuserar på att skapa en helhetssyn för att utveckla samhället. Inte minst satsningen för att motverka hemlöshet och andra investeringar för att få människor ur ett utanförskap är nödvändiga.

Lika positivt är naturligtvis satsningarna på att bryta segregation.

Men är det något som gynnar framväxten av ett stabilt samhälle där alla får plats är det människors tillgång till trygga hem de har råd att bo i. Och där ser vi inte att regeringen levererar det som verkligen behövs.

Det hade till exempel varit välkommet med ytterligare satsningar på upprustning i miljonprogrammen. Visserligen satsar regeringen 400 miljoner kronor på energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer.

Men i ett läge när behoven av klimatsmarta och effektiva ombyggnader bara ökar och alltfler ombyggnader dessutom leder till höga hyreshöjningar som gör att människor inte har råd att bo kvar så är det långt ifrån tillräckligt.

Det största problemet är bristen på konkreta förslag för att justera den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer.

Det största problemet är dock bristen på konkreta förslag för att justera den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer.

Skattefria underhållsfonder, ROT-stöd till hyresrätten och införandet av en låg moms på bostadshyra är några av de förslag som Hyresgästföreningen har tagit fram tillsammans med SABO och Fastighetsägarna. De skulle underlätta både vid nybyggnation och ombyggnad av hyresfastigheter.

Regeringen behöver ta tag  i de stora skattefrågorna och se investeringar för att få fram fler bostäder med rimliga hyror som en del av en större samhällssatsning. Utan jobb och tak över huvudet skapas inget tryggt samhälle. Och en ökad tillväxt där människor kommer i arbete kräver tillgång på bostäder med rimliga hyror i närheten av arbetsmarknaden.

Det byggs fler bostäder idag än på mycket länge men vilka byggs det för? Människor måste kunna efterfråga och ha råd med det som byggs. Samhället måste öka byggandet av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster.

Sverige har dessutom ett av de mest generösa systemen inom EU för stöd till det ägda boendet. Det handlar om ROT och ränteavdrag till exempel som läggs på det ägda boendet medan hyresrätten inte får en enda krona.

Det är varken en rimlig eller särskilt rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Hyresrätten är i dag missgynnad skattemässigt och det behöver politiken åtgärda.

Sverige har dessutom ett av de mest generösa systemen inom EU för stöd till det ägda boendet.

Bostadsfrågan är en angelägenhet för hela samhället och över partigränser. Det är därför fokus behöver ligga på långsiktighet. Det är mindre än ett år kvar till nästa val och fram till dess kommer sannolikt partiernas fokus läggas på positionering inför valet snarare än gemensamma överenskommelser. Det beklagar vi.

Vi ser nämligen ett stort behov av fler långsiktiga och stabila blocköverskridande överenskommelser på bostadsområdet, som fokuserar på både nybyggnation och det befintliga beståndet.

Jag och tre miljoner hyresgäster till förväntar oss att våra företrädare, oavsett om de finns i i regering, riksdag eller på kommunal nivå, tar ansvar för en sammanhållen samhällsutveckling där även bostadsfrågorna står i fokus.

Marie Linder är förbundsordförande i Hyresgästföreningen