Ola Palmgren, vice ordförande. Foto: Filippa Ländin/Hyresgästföreningen

Boende I Hyresgästföreningens årliga rapport om unga vuxnas boendesituation framgår att fler bor hos sina föräldrar och nästan var tredje oroar sig för att inte hitta något boende i framtiden. 

Sedan 1997 har Hyresgästföreningen gjort en mätning av boendesituationen för unga vuxna (20–27 år). Frågorna handlar om de ungas nuvarande boende, hur de skulle vilja bo och hur boendemarknaden påverkar deras framtidsutsikter.

– Att faktiskt få en egen bostad och kunna flytta hemifrån för att starta igång sitt eget vuxenliv är avgörande för unga. Vi ser att det påverkar många delar i livet. Och därför är det också väldigt viktigt att följa hur unga vuxna faktiskt har möjlighet att flytta hemifrån och hur bostadsmarknaden ser ut för unga, säger Ola Palmgren, vice ordförande på Hyresrättsföreningen.

Ofrivilligt boende hos föräldrar

Andelen unga vuxna som bor hos sina föräldrar har ökat de senaste 26 åren. När mätningen började 1997 var det endast 15 procent som bodde hemma, medan det i år är 26 procent.

– Jag tycker att det som verkligen borde få politiker att vakna är att på 25 år har andelen unga vuxna som inte kan flytta hemifrån nästan fördubblats. Det är en så kraftig förändring och det bara fortsätter. Vi ser nu att andelen som bor hemma och vill flytta hemifrån ökar i årets rapport, säger Ola Palmgren.

Andelen hemmaboende är störst i Stockholms län där det är 34 procent i åldersgruppen som bor hemma. I Göteborg ligger siffran på 24 procent och i Malmö/Lund är det 17 procent som bor hemma. Av de totalt 250 000 unga vuxna som bor hos sina föräldrar är det 77 procent som uppger att de gör det ofrivilligt.

Tappar framtidstron

Skillnaderna är också stora beroende på civilstatus. 83 procent av dem som har en sambo har eget boende, medan 55 procent av dem som är ensamstående har eget boende. Kostnaden för boenden har också ökat. Totalt betalar unga vuxna i snitt 5 395 kronor i månaden för sitt boende. Förra året var genomsnittet 4 404 kronor i månaden.

– 35 procent säger att läget på bostadsmarknaden är väldigt svårt. Och bostadsmarknaden får dem att tveka inför att bilda familj. Något som är grundläggande i livet. Nästan lika många oroar sig för att de inte kommer att hitta något boende i framtiden över huvud taget, säger Ola Palmgren.

Ola Palmgren pekar på att det har varit en ganska hög takt när det gäller bostadsbyggande de senaste åren, men att det trots detta är fler som bor ofrivilligt hemma. Nu riskeras situationen att förvärras ytterligare då bostadsbyggande stannar upp på grund av det ekonomiska läget.

– Just nu så kraschar ju bostadsbyggandet, det är helstopp. Den här utvecklingen riskerar ju att bara eskalera och bli ännu värre de kommande åren. Politikerna måste göra något. Annars riskerar vi att få en hel generation som tappar tron på framtiden.