Bild: Pexels

Bostad Fastighetsbranschen fortsätter att vara lönsam, trots ökade räntor och taxor. Det visar en ny rapport från Hyresgästföreningen. 

Hyresgästföreningen har granskat 28 fastighetsbolags årsredovisningar för 2022 och halvårsrapporter för 2023. Enligt rapporten är fastighetsbranschens ekonomi fortsatt stark och stabil trots ett mer pressat ekonomiskt läge. Hyresrätten som investering fortsätter att vara en lönsam affär, framhäver Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

– Vi kan konstatera att det är en lönsam bransch. På debattsidorna är det undergångstoner från fastighetsägarna, som menar att hyresrätten är hotad om man inte får kraftiga hyreshöjningar. I årsredovisningarna är tonläget ett annat, säger han.

Driftnettot, överskottet efter alla kostnader för underhåll och drift, ökade något mellan 2021-2022. Från 943 kronor/kvm till 959 kronor/kvm. Mellan 2018-2022 har driftnettot ökat med cirka 23 procent. 

”Mot ljusare tider”

Samtidigt som det i redovisningarna uttrycks oro över ränteläget är det många som tror att räntorna kommer att gå ned och att branschen är stabilt lönsam på lång sikt. ”Vi går mot ljusare tider”, skriver Trianons vd Olof Andersson i halvårsrapporten för 2023. ”Vi har en stabil och trygg finansiell ställning som ger oss handlingsutrymme”, skriver Hans Wallenstam, vd på Wallenstam. 

De senaste fem åren har de 28 fastighetsbolagen haft en samlad vinst på 143 miljarder kronor och en genomsnittlig vinst per hyreskrona på 28 procent, enligt rapporten. Men man ser också att finansnettot, där kostnader för räntor ingår, har försämrats på grund av ränteläget och att vinsterna nu går ner.

– Men det är alltjämt lönsamt. Det vore konstigt om krisen inte slår igenom. Ökade kostnader och högre räntor kommer att få konsekvenser. Fråga vilken bransch som helst, ingen förväntar sig samma lönsamhet, säger Martin Hofverberg.

Heimstaden sticker ut

Mellan 2021-2022 har vinsten per hyreskrona minskat och är nu på 25 procent. Alltså, för varje 100-lapp hyresgästen betalar i hyra behåller fastighetsägaren en fjärdedel i ren vinst.

Ett bolag som särskilt sticker ut är Heimstaden. De har hög belåningsgrad och har expanderat mycket de senaste åren genom lånefinansierade investeringar. Av bolagens totala finansnetto på ett underskott om -14,7 miljarder kronor, kommer två tredjedelar, -9,8 miljarder kronor, från Heimstaden. 

Nyligen försökte Heimstaden och tre andra fastighetsbolag i Malmö, Willhem, Trianon och Victoriahem, att få igenom ytterligare en höjning av hyran efter förra årets hyresförhandlingar. Trots att man kommit överens om en hyreshöjning på fem procent ville bolagen höja med två procent till.

Här har vi ett fastighetsbolag som levt över sina tillgångar på hyresgästernas och småspararnas bekostnad. De har gjort dåliga affärer som man försökt hämta hem genom att inte bara chockhöja hyrorna utan också genom att försöka driva igenom dubbelhöjning av hyrorna. Detta är fastighetsbranschen när den är som sämst och borde vara ett avskräckande exempel för alla seriösa aktörer i branschen, säger Martin Hofverberg. 

Nu är det förhandlingar och Fastighetsägarna har på flera håll i landet yrkat på 12 procents hyreshöjningar. Är det rimligt med tanke på de lägre resultaten?

– Det är ett uttryck för att fastighetsägare ska gå helt skadelösa, med samma goda och till och med bättre marginaler än under goda tider. Det är många som har svårt att få ekonomin att gå ihop just nu. Det gäller företag och hushåll. Man måste dela bördan och inte ensidigt lyfta över den på konsumenterna. Det är inte verklighetsförankrat, säger Martin Hofverberg.

Vi har sökt Fastighetsägarna som inte vill kommentera innan de har satt sig in i rapporten.