Foto:Wikimedia/Hyresgästföreningen

Bostäder Två år i rad har vi haft de högsta hyreshöjningarna på 30 år. Men det räcker inte för Fastighetsägarna som i stället yrkat på rena rama ockerhyror. Det skriver Hyresgästföreningen i en replik på Fastighetsägarnas artikel från 13 maj. 

I Dagens Arena 13 maj tar sig Jens Pihlblad, från Fastighetsägarna MittNord inte bara friheten att bestämma vilken som är Hyresgästföreningens hjärtefråga utan också att peka ut vad Hyresgästföreningen borde arbeta för. Vi betackar oss Fastighetsägarnas tips. Fastighetsägarna, som ägnat de senaste 20 åren åt att motverka hyresgästernas konsumentskydd som den svenska hyressättningsmodellen värnar, som haft en enda hjärtefråga – marknadshyror – borde se över sin egen agenda istället. 

Med chockhöjda hyreshöjningar två år i rad har gränsen för vad hyresgästkollektivet klarar sedan länge passerats.

 

Ja, bostadsbyggandet har på kort tid sjunkit som en sten i Sverige. Att det skulle bero på att Fastighetsägarna inte får ta ut de hyror de vill är dock inte trovärdigt. Visst, har vi en djup ekonomisk kris, en kris som inte blivit bättre av att regeringen slopade investeringsstödet för hyresrätter och de senaste årens inflation och höga ränteökningar. Inflationen har också slagit hårt mot hyresgästerna. Med chockhöjda hyreshöjningar två år i rad har gränsen för vad hyresgästkollektivet klarar sedan länge passerats. Hyresgästerna har inte, till skillnad från Fastighetsägarna, haft extremt goda år innan krisen, där vinsterna för många bostadsbolag räknades i mångmiljoner. Tvärtom har krisen för hyresgäster varat i mer än fyra år nu. 

Pandemin innebar att hyresgäster fick mycket mindre pengar i plånboken. Men hyran höjdes som vanligt. Och hyresgästerna hade knappt hunnit hämta sig ekonomiskt från pandemin förrän nästa chock kom. Två år i rad har vi haft de högsta hyreshöjningarna på 30 år. Men det räcker inte för Fastighetsägarföreningen som i stället yrkat på rena rama ockerhyror. Och så skulle det dessutom vara hyresgästernas fel att det inte byggs?

En av Hyresgästföreningens hjärtefrågor är fler hyresrätter. Men ska hyresrätten ha en framtid måste den vara attraktiv, och ha hyror som folk har råd att betala. Redan idag är hyresgäster den grupp som lägger mest pengar på sitt boende. Det är den grupp som inte får några skattelättnader och som ska bära ansvaret för att det ska byggas fler hyresrätter och själva stå för notan när upprustningar behövs. Därför är Hyresgästföreningens hjärtefråga fortfarande att svensk bostadsmarknad måste präglas av en aktiv stat som tar ansvar för att det faktiskt är en rättighet att ha någonstans att bo och att det råder jämlikhet mellan upplåtelseformerna. Bara genom att hyresrätten kan vara prismässigt attraktiv kommer hyresrätten att ha en framtid. Häng med på den resan i stället, Fastighetsägarna.

Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen region Mitt