Markus Lindblad

debatt Rökningen minskar stadigt, färre unga börjar och en hållbar tobakspolitik behövs för att nå ett rökfritt samhälle. Nikotinportioner har en viktig roll för att rädda liv och en förlegad syn på innovation är inte ansvarsfullt, skriver snusåterförsäljaren Haypp Group. 

Non smoking generation (NSG) har förvisso engagemang. men liten förståelse för att handeln gått före. Standarder har skapats för oreglerade produkter med riktlinjer för marknadsföring, innehåll och försäljning. Verkligheten i butik och online hade annars varit en helt annan. Den seriösa handeln borde istället prisas för sitt ansvarstagande.

Läs tidigare debattinlägg: Ungdomar lockas snusa via influencers

 Minderåriga ska inte använda tobak eller nikotinprodukter. Därför är åldersgränser och kontroll viktiga verktygen som måste användas och följas. En högre åldersgräns ger senare nyintroduktion och därmed minskad risk för att utveckla ett beroende. E-handeln stoppar minderåriga från att köpa nikotinprodukter via åldersverifiering vilket reducerat antalet köp till noll. Om NSG hade fokuserat på en höjd åldersgräns, exempelvis 20 år, hade det visat på en förståelse för samband och gjort verklig skillnad. 

Folkhälsa inom tobak byggs med innovation såsom riskreducerande produkter och konsumentens medvetenhet om alternativ och risker. Handeln finns däremellan. Haypp Group representerar största delen av e-handeln och kundrelation med nästan 500 000 användare av orala nikotinprodukter. Vi stöttar deras val för bättre folkhälsa helhjärtat.

Samtidigt jobbar vi för att stoppa olämplig försäljning och marknadsföring via Google, Facebook och handelsplatser som Amazon för att nämna några. Bäst görs det via att påverka deras riktlinjer lokalt och internationellt. Vi uppmärksammar överträdelser också. Här lyser Helen Stjerna och NSG med sin frånvaro.

Att snäva in på smaksättningar hindrar rökare att konvertera och bidra till onödiga hälsoskador och förlorade liv.

Känt är att varannan rökare dör i förtid. Enligt konsumentdata är nästan 6 av 10 användare av nikotinportioner en tidigare rökare och äldre som vill sluta röka tilltalas mer än yngre som vill testa. Bär- och fruktsmaker passar äldre kvinnor medan den yngre åldersgruppen (18-24 år) föredrar traditionella mintsmaker. Att då snäva in på smaksättningar hindrar rökare att konvertera och bidra till onödiga hälsoskador och förlorade liv. Det är en sensationell hälsoframgång att var fjärde användare av nikotinportioner är ett räddat liv. 

NSG:s lobbyarbete borde svara upp mot den riskreducerande agenda och konsumenters önskemål. Föreslå saker med verklig effekt på rökare och folkhälsan samt använd all data som finns. I den svenska modellen visar vi förståelse för flera sidor och jobbar med aktörer, inte emot dem. Lägg inte fokus på smakregleringar och marknadsföringsförbud utan en höjd åldersgräns, mer resurser för tillsyn och genomarbetade marknadsstandarder för att nämna några.

Handeln har aktivt bett om den kommande utredningen och hoppas på tydliga förslag på reglering av tobaks- och nikotinprodukter förankrade i verkligheten med sikte på en hållbar tobakspolitik. Genom det kan vi uppfylla drömmen om ett rökfritt Sverige.

   

Markus Lindblad, kommunikationschef Haypp Group