Influencers som gör tobaksreklam och Helen Stjerna. Bilder: A Non Smoking Generation.

debatt Tobaksföretag spenderar miljoner på reklamsamarbeten med influencers, artister och kända profiler för att nå unga i sociala medier. Genom att kalla nya nikotinprodukter ”tobaksfria” har företagen kringgått förbudet mot tobaksreklam, skriver A Non Smoking Generation.

 Betald reklam. Vår senaste Novusrapport avslöjar att en av fem unga ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter. Nu visar en ny medieundersökning, som genomförts av Meltwater, att tobaksföretag spenderar miljoner på influencer-marketing. British American Tobacco har marknadsfört nikotinprodukten Lyft via samarbeten med minst 13 influencers till ett uppskattat värde av 2,3 miljoner kronor. Deras inlägg, med en total räckvidd på 1,5 miljoner, motsvarar en bråkdel av all tobaksreklam i sociala medier som lockar alltfler unga in i beroende. Mellan 2019 och 2020 ökade andelen unga som har använt vitt snus från sju till 19 procent. För att vända trenden krävs politiska åtgärder, men även ökad kunskap om nikotinets alla hälsorisker och att influencers och media tackar nej till samarbeten med tobaksindustrin.

 Bättre alternativ? Få känner till nikotinets alla hälsorisker och påverkan på hjärnan. Samtidigt flödar reklam för nya nikotinprodukter som ”tobaksfria” och bättre alternativ till cigaretter. Företagen har kringgått tobakslagen och lyckats vilseleda politiker, myndigheter, media, reklambranschen och konsumenter. Enligt Novusrapporten tror 65 procent att man testar nya nikotinprodukter för att de verkar mindre skadliga. Detta är en effekt av reklamen i kombination med produktdesign och smaktillsatser, vilket fyra av tio unga tror är en orsak till att testa. Vitt snus lanseras frekvent i nya trendiga smaker som marknadsförs i sociala medier. Nikotin är ett gift och borde inte få smaka eller vara lika normaliserat och tillgängligt som godis.

Nikotin utvinns i själva verket från tobak som odlas med fattigdom, barnarbete och miljöförstöring som följd.

 Bristfällig granskning. Utöver Instagram exponerades tobak i 51 900 inlägg i andra sociala medier under första halvåret 2020. Samtidigt publicerades 7886 artiklar om tobak i redaktionella medier, varav tio procent var positiva och motsvarar dold tobaksreklam med ett annonsvärde på närmare 48 miljoner och en räckvidd på 397 miljoner. Ämnesanalysen visar att 12 procent av alla artiklar handlade om börs och ekonomi, medan bara en procent handlade om miljö och hållbarhet. Media bidrar till att normalisera tobakens plats i samhället, och nedtonar dess långsiktiga globala effekter. Hur kan en av världens mest ohållbara industrier undkomma kritisk granskning? Vi behöver fler medieaktörer som vågar belysa oetiska affärer istället för att främja dem.

Nikotin är tobak. Allmänhetens låga kunskap om tobak möjliggör framställningen av nya nikotinprodukter som ”tobaksfria, bättre” alternativ. När nikotin i själva verket utvinns från tobak som odlas med fattigdom, barnarbete och miljöförstöring som följd. Varje år sprider vi denna kunskap till unga och 2020 uppgav 97 procent att de motiverades att avstå tobak. Majoriteten visste dock inte att nikotin i vitt snus och e-cigaretter också framställs av tobak. Genom att rapportera om tobaksindustrins alla negativa effekter kan media öka den kunskap som möjliggör för politiker, influencers och konsumenter att fatta informerade beslut.

Samverkande insatser. När den statliga utredningen om regleringen av nya produkter är klar den 31 mars hoppas vi att alla nikotinprodukter, med undantag för läkemedel, omfattas av tobakslagen. Till dess uppmuntrar vi media och reklambranschen att påverka utvecklingen mot en mer hälsosam och hållbar framtid:

  • Media: granska tobaksindustrin kritiskt och rapportera om alla dess hälso- och hållbarhetsproblem
  • Reklambranschen och influencers: avstå alla samarbeten med tobaksföretag

 

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation