Sverige måste erbjuda värdiga och hållbara boendelösningar för de EU-medborgare som befinner sig i landet, skriver Elin Bååth, Sanna Ghotbi, Katerin Mendez och Tomas Karlsson, Feministiskt initiativ.

De romska EU-medborgarna på boplatsen vid Sorgenfri tvingades slutligen med polisstyrka lämna boplatsen, utan värdiga alternativ.

Under pågående avhysning sa Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EU-medborgare, att det råder nolltolerans mot illegala bosättningar.

Samtidigt visar Dagens Arenas kartläggning att de boenden som erbjuds av svenska kommuner bara täcker en bråkdel av behovet som finns.

Frånvaron av värdiga och lagliga alternativ leder till kriminalisering av en utsatt grupp följt av övervakning, tvång och polisövergrepp. Utanför Stadshuset i Malmö har romska EU-medborgare samlats för att protestera mot diskriminering och avhysningen.

Igår kväll genomfördes en polisiär insats, där polisen med våld tog det lilla de protesterande hade för att skydda sig mot den kalla och fuktiga Malmönatten.

Malmös budskap: Ni är inte välkomna i Sverige.

Oviljan att skapa humanitärt acceptabla lösningar för romska EU-medborgare handlar om annat än ekonomi och våra svenska kommuners insatser måste ställas mot vår långa historia av antiziganism.

På 50- och 60-talen var läget liknande i Sverige, då romer var förbjudna att bosätta sig mer än tre veckor i samma kommun. Då som nu ledde det till ständiga illegala bosättningar och ständiga avhysningar.

En biljett hem och hjälp på plats är inget alternativ. Arbetet med romers rättigheter i Rumänien är i sin linda och läget i landet är instabilt. Hela regeringen tvingades så sent som igår att avgå på grund av korruption.

En kan fråga sig vilka det ens blir som Sverige kommer att ingå i samarbete med och hur snabbt detta samarbete kan vara igång.

Gotland har valt en annan väg än Malmö. Regionen är med och finansierar boende för det 40-tal utsatta EU-medborgare som vistas på ön, och en samordnare är anställd för att arbeta med frågor som rör gruppens grundläggande mänskliga rättigheter

Lilla Gotland erbjuder nästan lika många boplatser som Malmö. Tack vare det har Gotland sluppit många av de motsättningar som uppstått på andra håll i landet, både när det gäller hatbrott och konflikter kring sanitära problem.

Alla vinner på detta arbete – såväl socialt som ekonomiskt.

Det kommunala samarbetet med ideella krafter är en annan viktig aspekt för att hjälpa utsatta EU-medborgare. I Göteborg har man satsat på Idéburet offentligt partnerskap, IOP, där kommunen finansierar och stöttar ideella verksamheters arbete genom dagscentral, nattboende, öppen förskola och ett vägledningscentrum.

Så tillgodoses både kortsiktiga och långsiktiga behov. Det finns en mängd goda exempel runt om i landet som Malmö och andra kommuner kan följa.

I de kommuner som valt Malmös linje ser vi hur brist på mänskliga rättigheter i politiska beslut leder till en ohållbar och utsatt situation för de som drabbas. Sverige har ett ansvar för att för alla som visats i landet, oavsett nationalitet eller etnicitet.

Feministiskt initiativ verkar för att Sverige axlar detta ansvar och erbjuder värdiga och hållbara lösningar.

Ingen människa ska behöva frysa ihjäl på våra gator.

Elin Bååth, fullmäktigeledamot, Fi Gotland
Sanna Ghotbi, fullmäktigeledamot, Fi Göteborg
Katerin Mendez, fullmäktigeledamot, Fi Malmö
Tomas Karlsson, fullmäktigeledamot, Fi Uppsala