Louise Olsson,Karin Åkersten, Cham Ispa, Kebba Trawally, Ulla-Britt Salomonsson.

DEBATT Kort efter knytblusmanifestationen utanför Akademien i Gamla stan avslöjades hur kvinnor som arbetar i Stockholms kollektivtrafik utsatts för grova sextrakasserier. Även här agerar maktens män med tystnad och skydd av förövare, skriver fem fackliga företrädare för fackförbunden inom 6F i Stockholm.

De senaste veckornas skriverier om den Svenska Akademiens förehavanden har lett till att den feministiska rörelsen med förnyad kraft kunnat uttrycka den vrede och frustration som så många känner över att kvinnor tvingas betala priset för de övergrepp som begås av män med makt.

De tusentals människor som samlades på Stortorget utanför Akademiens mötesplats på torsdagen förra veckan visade också på det stora engagemanget för jämlikhet. Det är väldigt glädjande!

Att samhälls- och kulturinstitutioner, även sådana som en del av oss betraktar som lite mossiga, ska genomsyras av tidsandans feministiska värderingar är ett självklart krav som inte ska förringas.

Men om höstens många upprop från olika yrkesgrupper under hashtaggen #metoo har visat på något, så är det vikten av att kampen mot sexuella trakasserier, övergrepp och tystnadskultur måste fortsätta att föras ut och förankras på arbetsplatserna om de ska komma alla till del.

Ett slående, smärtsamt och mycket aktuellt exempel som understryker detta är den nyhet som briserade bara dagen efter knytblusdemonstrationen.

Då kunde TV4 berätta om att arbetsledare sextrakasserat tre anställda kvinnor på företaget ISS, det företag som ansvarar för biljettkontrollen i en annan viktig samhällsinstitution, Stockholms kollektivtrafik.

De tre kvinnor som utsatts för arbetsledarna har vittnat om grova sexuella trakasserier, och om olika metoder för bestraffning som varit kopplat till arbetsledarnas maktbefogenheter.

Det anmärkningsvärda är att arbetsgivaren valt att ställa sig på arbetsledarnas sida då man låter dessa vara kvar i arbetsledande positioner.

Vittnesmålen, också från andra arbetskamrater, är flera och berättar oberoende av varandra om en struktur där arbetsledarna tillsammans med ytterligare några anställda upprätthållit en kultur präglad av trakasserier, utfrysning och bestraffning. De som drabbats har varit de kvinnor som inte längre velat ställa upp på jargongen och sagt ifrån.

En av de tre kvinnorna har känt sig tvingad att säga upp sig. En annan är sjukskriven, en tredje föräldraledig.

Det som gör att just detta fall sticker ut är dock inte övergreppen i sig.

Övergrepp, sexistisk machojargong och tystnadskultur finns på många arbetsplatser, och är ett verkligt problem i många av de branscher där våra medlemmar finns. Och i arbetslivet i stort.

Det anmärkningsvärda i det här fallet är att arbetsgivaren valt att ställa sig på arbetsledarnas sida då man låter dessa vara kvar i arbetsledande positioner.

Här finns en koppling till haveriet för styrelsen i Svenska Akademin. ISS agerar precis som de män med makt som – trots kännedom om missförhållanden – undviker sitt ansvar och istället skyddar förövare.

Kampen mot sexuella trakasserier och tystnadskultur hänger många gånger samman med frågor om anställningstrygghet och en god arbetsmiljö för dom anställda. Sexuella trakasserier är bl.a. en arbetsmiljöfråga.

På lördag kan vi visa att denna solidaritet gäller för alla systrar.

På lördag kl.14 Norrmalmstorg anordnar flera av våra fackliga organisationer en demonstration i Stockholm för att uppmärksamma internationella FN-dagen för arbetsmiljö – Workers Memorial Day. Då uppmärksammar vi vikten av att ta strid för en arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier och tystnadskultur.

Bland talarna finns en förtroendevald från fackklubben på ISS Biljettkontrollen, och på arbetsplatsen samlar sig medlemmar för att delta.

På knytblusdemonstrationen förra veckan sade en av talarna att ett slag mot en syster måste betraktas som ett slag mot alla systrar. Vår styrka ligger i att vi agerar och står upp tillsammans. På lördag kan vi åter göra detta och genom vår närvaro visa att denna solidaritet gäller för alla systrar.
Kebba Trawally,
ordförande Seko ISS Biljettkontrollen

Ulla-Britt-Salomonsson,
vice ordförande Seko ISS Biljettkontrollen

Karin Åkersten,
ordförande Seko Stockholm

Louise Olsson,
verksamhetsledare VK 1 i Svenska Elektrikerförbundet

Charn Ispa,
ordförande Transport avd 5