Kvinnor får betala för Stockholms förlossningskris med sina kroppar – både de födande och de arbetande barnmorskorna. 

Stockholm står inför en förlossningskris. Det har tyvärr blivit en vanlig varning inför sommaren, faktiskt i hela Sverige, men i år rör det inte bara semestermånaderna. I Stockholm har nämligen förlossningsvården de senaste åren varit utsatt för experimentet »vårdval förlossning«.

Dagens Arena har under en lång tid kunnat visa på hur det inte fungerar: nästan var tionde kvinna hänvisas till annan förlossningsavdelning än den de valt. BB Sophia, som skulle vara räddningen för förlossningsvården, har stängt ner eftersom den inte bar sig ekonomiskt. Dessutom avrådde läkare från att kliniken skulle öppna från första början. Södra BB har fått flytta till Södertälje eftersom Södersjukhuset inte kunde erbjuda en bra neonatalvård, utan behövde bygga ut i Södra BB:s lokaler. 

För ett tag sedan kunde dessutom Dagens Arena avslöja att de 4000 planerade förlossningsplatserna på St Görans sjukhus blir försenade ännu en gång, och det är inte ens säkert att det blir förlossningsplatser. Behovet inom andra vårdområden kan komma att anses som större.

För att lösa förlossningkrisen i Stockholm, ska redan överbelastade förlossningsavdelningar ta emot ännu fler födande. Det redan skrattredande »vårdval förlossning«, har dessutom fått en spärr – endast ett visst antal födande kan lista sig vid de olika förlossningsavdelningarna. Ännu fler kvinnor kan tvingas föda vid ett sjukhus de inte vill föda på. Det ryktas om att förlossningsrädda kvinnor inte kan schemaläggas för kejsarsnitt i sommar – platserna är redan fulla.

Förlossningsvården i Stockholm har havererat.

I hela Sverige vittnar kvinnor om att deras förlossningskador inte tas på allvar. Kvinnor får leva med svåra smärtor, inkontinens och svårigheter att ha sex.

En havererad förlossningsvård och förlossningsskador är något vi kvinnor förväntas leva med. Att föda barn i bilen i vägrenen längs E4:an eller inte kunna förhindra att bajsa på sig flera år efter en förlossning, ska inte behöva hända i Sverige.  

Det är skrämmande hur lågt vi kvinnor och våra kroppar fortfarande värderas i Sverige. Och det beror inte på att barnmorskorna på mödravårdcentralerna och på förlossningsavdelningarna. Deras kroppar värderas lika lite. De tvingas slita för att få sin tid och energi att räcka till, för ge de födande en trygg förlossning.

Det är bara politikerna som kan ge de födande en bättre förlossningsvård. Men i exemplet Stockholm verkar politikerna tro att det löser sig med 15 extra miljoner till en överbelastad förlossningsvård, när problemet är mycket större än så.

De barnmorskor som nu slutar på BB Sophia vägrar återvända till landstingets förlossningsavdelningar. De har nu upplevt hur en förlossningsvård borde gå till – en barnmorska per födande i en miljö där familjerna i hög utsträckning själva kan välja hur förlossningen ska ske. Att gå tillbaka till ett överbelastat landsting med dålig arbetsmiljö är inget de vill.

I stället får de födande ta smällen. Om några år riskerar 5000 kvinnor att stå utan plats att föda i Stockholm. Allt för att alliansen i Stockholms läns landsting ville leka marknad.