Tomas Eriksson

debatt Aida Hadžialić svarar inte på hur hon ska få budgeten att gå ihop, med S olika prioriteringar, utan att höja skatten. Hur hon ska samla en majoritet för sin politiska linje är också oklart, skriver Tomas Eriksson (MP) i en slutreplik.

Aida Hadžialić ser min debattartikel som ett försök att blanda bort korten och skapa dimridåer i den sjukvårdspolitiska debatten. Men min ambition var tvärtom att få klarhet i vilken fot Socialdemokraterna tänker ställa sig på när det gäller politiska prioriteringar inför valet. Hittills verkar det mer handla om retorik än politiskt innehåll.

Men låt oss gå till botten med det faktiska citatet på Twitter som löd ”Här finns Sveriges största skattetryck och goda möjligheter att i framtiden sänka skatten. Men då måste pengarna börja användas rätt”. På en uppföljande fråga svarar Aida Hadžialić  ”Ja, jag tror att det är möjligt att resonera om att sänka skatten i framtiden. I Region Stockholm prioriteras dyra vårdmarknader…”.

Det är svårt att tolka det som något annat än just en öppning för att prioritera skattesänkningar. Men det är bra att Socialdemokraterna nu är tydlig med att detta inte är aktuellt. 

Det som däremot inte är tydligt är hur Aida Hadžialić och Socialdemokraterna tänker försöka skapa majoritet eller vilken politisk linje de kommer driva om de får styra. Förändringen av vårdvalen är ett tydligt exempel. Från Miljöpartiets sida är vi nöjda med flera saker vi åstadkommit. Åtgärder för att sänka kostnader inom vårdvalen rullas nu ut, samtidigt som den fasta ersättningen till vårdcentralerna höjs. Uppräkningen av resurser till primärvården har också ökat.

Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle kunna hitta varandra i en diskussion om större förändringar i vårdvalssystemet känns inte svårt, men att få med Liberalerna och Centerpartiet på en sådan linje känns omöjligt. Så mycket kan jag avslöja att exemplet ovan knappast kommit till utan förhandlingar. Så frågan kvarstår, kommer Socialdemokraterna att driva frågan om förändringar i vårdvalen i förhandlingar efter valet eller kommer ni vara nöjda med status quo?

Om inte skatten ska höjas, vilket Socialdemokraterna i regionen aldrig föreslagit, kommer det inte gå att prioritera både ökade anslag till sjukhusen och primärvården.

Aida Hadžialić  har rätt i att det finns många saker Region Stockholm kan göra bättre och måste göra bättre. Det var också en av de viktigaste drivkrafterna bakom att jag och mitt parti valde att gå in i majoriteten, tillsammans med viljan av att stänga ute Sverigedemokraterna från inflytande. Och mycket bra saker har hänt.

Kollektivtrafiken har byggts ut. Psykiatrin har fått en helt ny första linje som ger större möjlighet att få hjälp på vårdcentralen. Klimat och miljöarbetet har förbättrats genom ett klimatkansli och inrättandet av en nya miljö och hållbarhetsnämnd. För att nämna några exempel. Vi har också vänt utvecklingen på Karolinska från stora underskott till budget i balans samtidigt som antalet öppna vårdplatser ökat och sjukhuset klättrar i ranking i en internationella jämförelse.

Konkreta besked om vilka ekonomiska prioriteringar Socialdemokraterna vill göra saknas i svaret på debattartikeln. Ena dagen får jag kritik för att vårdcentralernas andel av resurserna inte ökat tillräckligt mycket. Andra dagen är sjukhusen underfinansierade. Om inte skatten ska höjas, vilket Socialdemokraterna i regionen aldrig föreslagit, kommer det inte gå att prioritera både ökade anslag till sjukhusen och primärvården. Den ekvationen går inte ihop.  

Att Region Stockholm gör ett stort överskott 2020 är ingen tröst då det överskottet är ren fejk. Det består i praktiken, vilket Aida Hadžialić själv sagt, av tillfälliga Corona pengar från regeringen som ska användas till att hantera uppskjuten vård. Samt andra engångseffekter som minskade pensionskostnader och försäljning av två fastigheter. 

Till sist måste det även noteras att beskrivningen om varför Region Stockholm har Sveriges högsta regionskatt också haltar rejält. Till skillnad från alla andra regioner i Sverige har inte Region Stockholm höjt skatten på 10 år. Region Halland, som är den region som Aida Hadžialić brukar lyfta fram som föredöme, har till exempel höjt skatten med 1,7 kronor för att komma till rätta med ökade kostnader.

Jag hade hoppats att denna diskussion skulle lätt fram till ökad tydlighet kring var Socialdemokraterna står i viktiga frågor. Tyvärr blev det inte så. 

Tomas Eriksson (MP), gruppledare Region Stockholm