Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet Foto: Ulf Huett

Vården Det är kris i vården och därför bör den nya regeringen tillsätta en kriskommission tillsammans med professionen för att lösa krisen. Det säger Vårdförbundets ordförande  Sineva Ribeiro i en intervju med Dagens Arena. 

Vilka vårdfrågor bör vara högst på den politiska dagordningen nu efter valet?

Riksdag och regering bör ta större ansvar kring arbetstid och kompetensförsörjning. Befolkningen får inte den vård de har rätt till. Vårdskador och köer har ökat och våra medlemmar jobbar sexdagarsveckor. Det var en sjukvårdsdirektör som sa att för varje sjuksköterska som saknas får man stänga en vårdplats. Kompetensförsörjningen inom vården är en nationell angelägenhet. Riksdag och regering måste ta större ansvar kring den frågan. Det är något som regionerna inte klarat av. En ökad kompetensförsörjning är absolut nödvändig för att vi ska kunna öppna upp fler vårdplatser. Vi behöver fler specialistutbildade sjuksköterskor, speciellt inom psykiatrin och äldrevården.Om det inte är kris i vården nu så vet jag inte när det är kris.

I en debattartikel innan valet skrev du att konkreta reformförslag på vårdområdet lyser med sin frånvaro. Kan du utveckla det? 

Det handlar om att det inte finns lösningar för arbetsmiljö och kompetensförsäkring. Våra medlemmar behöver fler kollegor och en arbetsmiljö som gör att de orkar ett helt arbetsliv, där de inte behöver jobba sexdagarsveckor. Politiken behöver ha mer än en fråga i luften när det gäller hälso- och sjukvård.

Vad är det viktigaste som den nya regeringen måste göra för att förbättra vården och villkoren för era medlemmar? 

De bör tillsätta en hälso- och sjukvårdsminister som tar sig an en kriskommission tillsammans med professionen för att hitta lösningar vi kan jobba med. Men det här är egentligen saker som redan borde ha gjorts. Vi har aldrig haft så många vårdköer, så få vårdplatser och så många vårdskador som nu. Det krävs gemensamma strategier för att komma tillrätta med vårdkrisen. Alla har ett ansvar för att medborgarna ska få en god och säker vård. Det gäller oavsett var man bor. Ingen ska behöva lämnas utanför.