debatt Ohälsa är den största ofriheten och i dag hänger den starkt samman med klass, vilket har blivit än tydligare under pandemin. Men Moderaterna i Region Stockholm har inte gjort ett dugg för att minska orättvisorna – snarast har de spätts på genom vårdvalen, skriver Talla Alkurdi (S).

Det finns ingen större ofrihet än när du, eller dina nära och kära inte har hälsan. Tyvärr är idag sannolikheten för att drabbas av sjukdom, eller att dö i förtid större om du har arbetarbakgrund. Särskilt i Region Stockholm. Den pågående pandemin är inget undantag.

Vilken klassbakgrund en person har är avgörande för möjligheten att överleva covid-19. Enligt en genomgång av DN är dödligheten för personer mellan 60–64 år med en inkomst under 10 000 kronor i månaden hela 280 procent högre än för de som tjänar 30–40 000 kronor i månaden. I Skärholmen i södra Stockholm är dödligheten per 10 000 invånare dubbelt så hög som på Östermalm.

Det är något som bekräftas även av en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) som även pekar på att stockholmarna har haft olika förutsättningar för att följa de allmänna råden och att skydda sig mot sjukdomen.

Utsatta bostadsområden och personer med arbetarklassbakgrund har drabbats hårdare av viruset. Inkomst är den socioekonomiska faktor som har tydligast koppling till risken att dö. Det är siffror som visar på den dödlighet som dagens klassamhälle innebär.

Sedan tidigare visar forskning även att personer med arbetarbakgrund, lägre utbildning eller utrikes födde i högre utsträckning avstår från att söka vård, trots att deras behov är större. De söker dessutom vård i ett senare skede, vilket gör behoven och riskerna större. Det är tydligt att klassamhället spelar en avgörande betydelse för stockholmarnas hälsa.

Genom att låta marknaden styra har allt mer resurser gått till att öppna nya privatkliniker på Östermalm och välbärgade stadsdelar samtidigt som vårdcentraler i förorten och ute i länet får mindre resurser.

Samtidigt är det inga nyheter för den som följt samhällsutvecklingen i Region Stockholm. Redan 2014 uppmärksammades att det skiljer hela 18 år i förväntad medellivslängd mellan en lågutbildad i Vårby och en högutbildad i Danderyd. Medellivslängden i Sverige ökar idag i alla grupper förutom för lågutbildade kvinnor, där utvecklingen går i motsatt riktning. Din tunnelbanestation och postnummer är avgörande för vilken möjlighet du har till ett gott och hälsosamt liv. Det kan inte benämnas som något annat än en stor ofrihet.

Det är provocerande att läsa om Moderaternas upprördhet över coronapandemins ojämlikhet samtidigt som de själva har en sjukvårdspolitik som spär på hälsoklyftorna. Genom att låta marknaden styra har allt mer resurser gått till att öppna nya privatkliniker på Östermalm och välbärgade stadsdelar samtidigt som vårdcentraler i förorten och ute i länet får mindre resurser.

Det är inte förvånande att det är mer attraktivt för privata vårdbolag att etablera sig där köpkraften är större. Parallellt med detta ser vi hur nätläkarbolag riktar in sig på friska höginkomsttagare och dränerar vården för äldre på resurser.

Moderaterna i Region Stockholm har helt lämnat walk over när det gäller denna utveckling. Samtidigt som det råder etableringsfrihet åt alla privata aktörer har man i det närmaste infört ett etableringsstopp för egenägda vårdcentraler. Ingen regiondriven vårdcentral har öppnats sedan 2009. Det innebär att Moderaterna inte har gjort någonting för att öka tillgängligheten till den nära vården och se till att stadsdelar med större behov får mer vård.

Det går inte att komma åt ojämlikheten enbart genom regionpolitik. För det krävs en likvärdig skola, full sysselsättning med bra arbetsvillkor, bostadspolitik som bygger fler hyresrätter istället för avvecklar och så mycket mer.

Däremot är det minsta vi kan begära är ett hälso- och sjukvårdssystem som motverkar hälsoklyftorna istället för att spä på dem. Då måste vi göra upp med marknadsstyrningen inom sjukvården och återigen sätter behovsprincipen främst. Vårdens pengar ska gå till vård, istället för till nya konsultnotor och aktiebolag, och behoven måste styra, inte plånboken.

 

Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd i Stockholm