Clara Lindblom, (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm

Vi vill förbättra hemtjänsten för de äldre – oavsett vilken utförare de har valt, skriver Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad i en replik.

Stockholms stad höjer kraven på alla de som bedriver hemtjänst i staden – det gäller också för den kommunala hemtjänsten. Vi höjer kraven för att höja kvaliteten för de äldre och det är en självklarhet att våra egna verksamheter ska hålla minst lika hög nivå som vi kräver av de privata.

Äldre ska få mer inflytande över sina hemtjänsttimmar och oftare få träffa samma personer från hemtjänsten. Anställda ska få rätt till arbetskläder, omklädningsrum och bland annat lön i nivå med kollektivavtalet. Det är några av kraven som Stockholms stad nu kommer att ställa på dem som utför hemtjänst. Det gör vi för att se till att de äldre får en bättre omsorg och för att få bort oseriösa företag från hemtjänsten.

Lena Källqvist, verksamhetschef på S:t Görans hemtjänst i Stockholm skriver i sin text att Stockholms stad ställer hårdare krav på de privata utförarna inom hemtjänsten än på den kommunala verksamheten. Det stämmer till viss del att det har varit så tidigare. Även om den ekonomiska ersättningen har fungerat lika så har kvalitetskrav inte ställts på samma sätt.

Och jag håller med om att samma höga kvalitetskrav ska gälla både för kommunala och privata utförare. Det är just därför vi nu i samband med att vi höjer kraven för de privata utförarna också beslutar om att samma krav gäller för våra verksamheter i egen regi.

Vi vill förbättra hemtjänsten för de äldre, oavsett vilken utförare de har valt.

När den tidigare borgerliga majoriteten införde lagen om valfrihet i Stockholm som gjorde att privata företag kunde starta hemtjänstverksamheter i Stockholm beslutade de att de krav som de privata utförarna skulle leva upp till inte skulle gälla för den kommunala verksamheten. Varför de tog det beslutet är de svaret skyldiga.

Men tydligt är att den som vill ställa krav på en verksamhets kvalitet också måste satsa på att förbättra och utveckla den. Intresset hos den borgerliga sidan för kvalitetsarbete i den kommunala hemtjänsten var minst sagt liten och då kanske det var skönt att slippa leva upp till några kvalitetskrav.

När det gäller den ekonomiska ersättningen fungerar det redan idag likadant för kommunala och privata utförare. Ersättningen baseras på en »beställning« på utförd hemtjänst under en viss tid. Regler för vad den som är utförare får ersättning för och inte är precis desamma oavsett om det är en privat eller kommunal utförare. Det sker ingen särbehandling där.

Sen har jag förståelse för att det skulle vara enklare som utförare om alla resurser kom via hemtjänstpengen istället för genom särskilda satsningar men när vi får statliga pengar till något bestämt måste vi se till att de används på rätt sätt.

Och jag väldigt glad att regeringen efter förhandlingar med Vänsterpartiet valt att göra särskilda satsningar på mer bemanning inom äldreomsorgen. Det behövs och det är olyckligt när privata utförare väljer bort de pengarna som ska gå till de äldre.

För mig är det självklart att alla som utför hemtjänst i Stockholm ska hålla hög kvalitet. Därför gör vi nu den här förändringen. När de nya kraven beslutas i sin helhet tar vi samtidigt beslut om att samma villkor gäller för den kommunala hemtjänsten. Vi vill förbättra hemtjänsten för de äldre, oavsett vilken utförare de har valt.

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm