Lena Källqvist verksamhetschef

Den fria konkurrensen är satt ur spel när de privata aktörerna inom hemtjänsten får sämre villkor än de kommunala, menar Lena Källqvist, verksamhetschef på S:t Görans hemtjänst i Stockholm.

I Stockholm sägs alla privata avtal inom hemtjänsten upp med sex månaders uppsägningstid. Nya avtal med hårdare krav på de privata utförarna ska genomföras.

Vänsterpartiets Clara Lindblom meddelar att ersättningen till utförarna ska höjas med 4,7 procent. Det låter bra, men hon glömde tala om att ersättningen bara höjdes med 2 procent förra året och att i Stockholm blev kollektivavtalets höjning för undersköterskor cirka 4 procent. Till det kan det ju komma ytterligare motiverade löneökningar.

Flertalet hemtjänstbolag i Stockholm betalar skatt i Sverige och har inga pengar utomlands.

2017 lär också undersköterskorna få mer än 2 procent, vilket de absolut är värda, men våra politiker måste också budgetera pengar för detta. I ersättningshöjningen på 4,7 % ingår förutom löneökningar och höjda omkostnader även att utförarna inte längre får betalt för planerade men avböjda besök.

I vilken annan verksamhet kan detta ske?

Kunderna kan alltså avboka besöket när du ringer på dörren vilket innebär att utförarna inte får betalt trots att besöket är schemalagt. De kan också meddela vid morgonbesöket att ingen behöver komma till lunch och eftermiddag den dagen.

Kommunen vet, genom den egna kommunala hemtjänstverksamheten, att höjningen av ersättning borde vara högre. Men i detta fall drabbar det enbart privata verksamheter och inte kommunens egna enheter, eftersom de inte behöver ha sin budget i balans.

Är detta ett sätt att göra sig av med all privat verksamhet oavsett låg sjukfrånvaro, hög kontinuitet och nöjda kunder? En socialisering av all hemtjänstverksamhet helt enkelt.

Som ursäkt kan politiker gömma sig bakom orden att pengarna försvinner till skatteparadis, men flertalet hemtjänstbolag i Stockholm betalar sin skatt i Sverige och har inga pengar utomlands. Men det nämns inte i några artiklar.

Att kommunal verksamhet dessutom oftast är dyrare glömmer man också att säga, fast det går ju att reglera med en liten skattehöjning. Ingen konkurrensneutralitet där inte.

Som viss kompensation kan man årligen få söka stimulansmedel för att öka bemanningen så att schemana inte är för stressiga. Men det är inte säkert att man får dessa pengar, och vi vet inte heller i förväg hur mycket vi kan få och det bidrar till osäkerhet i ekonomin.

Det är betydligt bättre med höjd ersättning istället för årliga ”bidrag” vilka i sin tur också ökar administrationen både inom kommunen som handlägger och på verksamheterna som årligen ska söka och redovisa dessa medel.

Skärpning politiker. Ta bort onödig administration och se till att alla verksamheter, både kommunala och privata, får samma ekonomiska möjligheter. Ställ samma krav på ekonomi och kontinuitet även på de kommunala verksamheterna.

Lena Källqvist, verksamhetschef S:t Görans Hemtjänst