Peter Eriksson (MP)

Det finns ingen rimlig förklaring till att Stockholms stads allmännytta med ansvariga borgarrådet Ann-Margarethe Livh (V) i spetsen inte vill bygga hyresrätter med rimlig hyra med hjälp av investeringsstödet, skriver bostadsminister Peter Eriksson (MP) i en replik till Ann-Margarethe Livh (V).

Stockholm riskerar att bli en stad där bara människor med förmögenhet och höga inkomster kan bo. Markpriser och hyresnivåer på nyproduktion har drivits upp till skadligt höga nivåer.

Det är bra att Stockholms stad har ökat bostadsbyggandet. Tyvärr har det byggts alldeles för få bostäder med rimliga hyror.

Trots att staden har fast pris, genom tomträtter, på marken för den som bygger nya hyresrätter har de inte styrt för att företagen ska hålla nere hyran. Inte heller har de allmännyttiga bostadsbolagen byggt nya bostäder med lägre hyror.

Statens stöd till investeringar i nya hyresrätter ger möjlighet för bostadsbolag att sänka hyrorna. Det görs i flera delar av landet och nu börjar även företagen i Stockholm ansöka om stödet.

Exempelvis har det privata företaget AB B-Inge fått 66 miljoner kronor i stöd för att bygga 243 bostäder i Tensta. I Tyresö bygger Botrygg 105 bostäder och får 51,5 miljoner kronor i stöd. Allmännyttan i Tyresö använder också stödet vid byggnation av 140 lägenheter vid kvarteret Temyntan.

Regeringen och Vänsterpartiet har gemensamt utformat detta investeringsstöd. Privata företag bygger nya hyresrätter i Stockholms stad med stödet.

Totalt har över 10 000 bostäder beviljats investeringsstöd. Gemensamt för de hyresrätter som får investeringsstöd är att de måste erbjuda en rimlig hyra. En låg energiförbrukning kan dessutom ge en bonus.

Hyresnivån är ofta flera tusen kronor lägre per månad jämfört med nybyggnation som inte använder sig av stödet. Dessa nya bostäder med rimliga hyror efterfrågas av stockholmarna.

Men den politiska viljan att bygga en stad för alla verkar saknas i stadshuset.

Faktum är att det är lättare att få fram billigare hyresbostäder i Stockholm än i andra delar av landet.

Det statliga stöder är betydligt högre där samtidigt som gemensamma upphandlingar i SKL och SABO gör att det går att bygga lika billigt som i mindre kommuner. Stockholms stad har fast pris på sin mark för den som bygger hyresrätter vilket också det gör det möjligt att styra mot lägre hyror om man vill.

Regeringen och Vänsterpartiet har gemensamt utformat detta investeringsstöd.

Privata företag bygger nya hyresrätter i Stockholms stad med stödet. Allmännytta i andra delar av Stockholms län bygger med hjälp av investeringsstödet.

Det finns därför ingen rimlig förklaring på varför Stockholms stads allmännytta med ansvariga borgarrådet Ann-Margarethe Livh (V) i spetsen inte vill bygga nya hyresrätter med rimlig hyresnivå.

Peter Eriksson (MP) är bostads- och digitaliseringsminister.