Foto: Vänsterpartiet/Pixabay

Replik Miljöpartiet vill att sjukvården ska göra mer för att minska kriminaliteten i Stockholm, men den politik de drivit i majoritet de senaste fyra åren leder till något helt annat. Vänsterpartiet har reformerna som kan vända den dystra trenden i barn- och ungdomspsykiatrin. Det skriver Jonas Lindberg, vårdpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Region Stockholm.

”Ett tätt samarbete mellan BUP, elevhälsan och socialtjänsten ska utvecklas”, skriver Sandra Ivanovic Rubin (MP) i en debattartikel i Dagens Arena. Det är såklart helt rätt tänkt. Problemet är bara att den stora omorganisation av BUP i Region Stockholm, som Miljöpartiet tillsammans med de blåa partierna drivit igenom den här mandatperioden, går i totalt motsatt riktning. Flera BUP-mottagningar, även i utsatta områden, ska läggas ner och vården ska centraliseras till större enheter. Både lokalkännedom och samarbete med kommunerna kommer att försvåras på grund av Miljöpartiets politik.

Resultatet av Miljöpartiets politik är att bland annat BUP-mottagningen i Botkyrka tvingas lägga ner. På vilket sätt hjälper längre resvägar de familjer som desperat försöker få rätt vård för sina barn, och redan i dag bollas runt eller fastnar i årslånga köer?

 

Både personal inom barn- och ungdomspsykiatrin och föräldrar är på goda grunder oroliga för vad omorganisationen kommer att leda till och har riktat skarp kritik mot förändringarna. Miljöpartiets trovärdighet i den här frågan måste ses som nära obefintlig.

Att ha obehandlad ADHD ökar risken att en ung person rekryteras in i kriminalitet, menar Ivanovic Rubin. Det stämmer, men resultatet av Miljöpartiets politik är att bland annat BUP-mottagningen i Botkyrka tvingas lägga ner. På vilket sätt hjälper längre resvägar de familjer som desperat försöker få rätt vård för sina barn, och redan i dag bollas runt eller fastnar i årslånga köer?

Det barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm behöver är mer resurser, arbetsro och en bättre arbetsmiljö så att fler orkar och vill jobba i verksamheten. Vänsterpartiet lägger i vår budget 200 miljoner kronor mer än de blågröna på BUP, och ytterligare 100 miljoner kronor riktat till vårdcentralerna för att anställa fler psykologer i första linjens psykiatri. Vi vill se mottagningar med lokal förankring i de områden i regionen där behoven är som störst, inte sammanslagna stora mottagningar.

Vänsterpartiet har också föreslagit en ny modell för BUP i Norrtälje med tätare samarbete med bland annat elevhälsan. Varje familj skulle då få en kontaktperson som kan hjälpa till i kontakten med habilitering, fysioterapi, logopedi och andra vårdkontakter. På så sätt skulle färre barn och ungdomar falla mellan stolarna, vilket är ett stort problem i dag. Slår detta väl ut vill vi utöka det till fler delar av regionen.

Stockholm ligger i dag nära botten på listan över personal per invånare i barn- och ungdomspsykiatrin bland landets regioner och antalet besök i relation till personal är bland landets högsta. Personalbristen är enorm, samtidigt som den som har råd att betala 30 000 kronor kan få snabb hjälp hos en privat mottagning. Så kan vi inte ha det i Sveriges rikaste region, som lägger vinstmiljarder på hög år efter år.

Miljöpartiet har haft fyra år på sig att lösa krisen inom barn- och ungdomspsykiatrin och misslyckats med den uppgiften. Vänsterpartiet står redo med skarpa förslag som på riktigt kan korta köerna och skapa en bättre, mer tillgänglig och jämnare fördelad vård på det här området. Rösta på oss i regionvalet den 11 september.

Jonas Lindberg (V), vårdpolitisk talesperson Region Stockholm