Det är väl känt att om du inleder en konversation med en stockholmare så kommer ni att prata bostäder inom fem minuter. Nu har stadsborna tagit med sig bo-snacket till Almedalen. Du verkar kunna ta stadsbon ur stan, men aldrig staden ur stadsbon. Storstädernas bo-kris är det kanske vanligaste seminarieämnet.

Bostadssituationen är desperat. I dag saknas nästan 100 000 bostäder i Stockholms län. Det skulle behövas 20 000 lägenheter om året men byggs bara 8 000, menar Länsstyrelsen. Även i Göteborg och Malmö är läget kritiskt. Samtidigt har hyresrätter sålts ut i en rasande takt under det borgerliga styret i Stockholm. Ingen kan längre flytta till Stockholm för att jobba, plugga eller bara bo.

I stället för att bygga skyller kommunerna på staten. Och staten skyller på kommunerna. Staten lägger en våt filt över byggandet i Stockholm, menade Thomas Rudin (S), vikarierande ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Stockholm, på ett seminarium om stadsplanering. Bostadsbyggande är kommunernas ansvar, svarar bostadsminister Stefan Attefall. Båda har rätt.

Dagens plan- och bygglag som kräver detaljplaner skapades i en tid när staden ansågs färdigbyggd. De tidigare stadsplanerna som drogs upp med horisonter på minst 50 år saknas i dag. Och den regionala planering som skulle behövas i Stockholm är upp till kommunerna själva att samarbeta kring.

Samtidigt har Boverket, Trafikverket, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna regler och mål som går kors och tvärs emot varandra. Det är svårt att få myndigheter att samarbeta, som Boverkets GD Janna Vallik sa på samma seminarium. Stadens ljud klassas som oljud och förbjuder ny stadsbyggnad. “Riksintresset” gör Stockholm lågt och exploateringskostnaderna höga. Överklagandeprocesser skapar fåvälde i stället för folkvälde och åren av överklaganden inför varje husbygge krossar de små. En kriskommission under ledning av statsministern bör inrättas, tyckte Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson.

Samtidigt hoppas få i dag på de statliga byggsubventionernas comeback. Även om de egentligen borde införas för särskilda lägenheter till unga. Staten kommer ha fullt upp med välfärden, spådde Stockholmsbörsens vd Jens Henriksson på Hyresgästföreningens seminarium. Och som Stockholmsarkitekten Ola Andersson påpekar kan kommunerna bygga både bostadsrätter och hyresrätter, om viljan är stark nog. Stockholms före detta finansborgarråd Annika Billström (S) utlovade under sin mandatperiod 20 000 nya lägenheter. Ingen trodde henne, men hon höll löftet. Sedan dess har det stått still. Trots att Stockholms kommun själv äger all mark i kommunen.

Får man tro tillväxtkommunen Sigtunas kommunalråd Anders Johansson (S) kan det till slut bli finansskakningarna som sätter fart på hyresrättsbyggandet. Långsiktigt trygg och stabil avkastning på hyresrättsförvaltande fick nyligen fjärde AP-fonden att köpa hyreshus för 1,7 miljarder kronor av kommunens bostadsbolag. Pengar som går till att bygga nya hyresrätter.

Återstår att kommunerna bestämmer sig för vad de vill och samordnar sig för att driva sina krav gentemot staten.