Foto: Ali Jehad/Pixabay

Äldreomsorgen Den privatisering som skett i många kommuner är inte lösningen för äldreomsorgen, snarare är den en viktig förklaring till problemen. Det skriver Anders Rubin (S), kommunalråd i Malmö med ansvar för hälsa, vård och omsorg. 

Privata utförare i hemtjänsten är inte vägen framåt för att skapa landets bästa äldreomsorg. Det är Lomma kommun ett av flera exempel på. Där har man tagit tillbaka verksamheten i egen regi efter många år av undermålig service till de äldre. Numera gör man som Malmö.  

 Inte bara i Sverige utan i hela västvärlden är äldreomsorgen en av samhällets mest styvmoderligt behandlade samhällssektorer med lågt utbildad personal, dåliga arbetsvillkor och utmaningar i överflöd. Pandemin blixtbelyste detta. Timanställningar, deltidstjänster, stora arbetslag och en öppen rekrytering mot alla, även de som saknar utbildning för vård och omsorg, är bakgrunden till problemen.  

Det största hotet mot Malmös äldreomsorg är de idéer om privatisering som finns hos Malmös högerpartier.

 Den privatisering som skett i många kommuner är inte lösningen, snarare är den en viktig förklaring till problemen. Tvärtom vad privatiseringen sagts syfta till har den lett till sämre utbildad personal, mer osäkra arbetsvillkor och fusk. Samhällets insyn i den mest sköra verksamheten är dessutom påtagligt sämre i privat driven äldreomsorg. För att skapa en bra äldreomsorg behövs personal med rätt kompetens, rätt förutsättningar och kontinuitet i mötet med den enskilde. Kvalitet i äldreomsorgen handlar mycket om relationer.  

Tankesmedjan Arena Idé har presenterat en rapport om hur Lomma kommun gick från nästan helt privat driven äldreomsorg till en äldreomsorg i kommunal egenregi. Det moderata kommunalrådet konstaterar att han med denna ändring fått en äldreomsorg han kan stå för inför sina medborgare och att han helt enkelt får mer och bättre äldreomsorg för skattepengarna. 

Malmö har efter många år i stadsdelar och stadsområden sin äldreomsorg samlad i en sammanhållen fackförvaltning. Arbetet med att steg för steg professionalisera Malmös äldreomsorg pågår, även om pandemin onekligen drog ner tempot. Vi har idag mer än 90 procent heltidstjänster, vilket kan jämföras med Stockholms kommunala verksamhet som har 73 procent. Kommunal menar att Stockholms låga nivå är en smittoeffekt från den omfattande privata verksamheten där. I Lomma hade inte en enda medarbetare ett heltidsavtal med det privata företaget när verksamheten övertogs av kommunen.  

Äldreomsorgens status måste höjas och personer med rätt lämplighet måste attraheras till verksamheten. I Malmö utannonseras sedan några år tillbaka fasta tjänster med utbildningskrav. 

Arena Idés rapport visar att det spelar stor roll för möjligheten att lyfta äldreomsorgen om samhället tar ett fullständigt ansvar för den, så som i Malmö, eller om man låter marknaden hantera den. Flera borgerligt styrda kommuner – många fler än Lomma – lämnar nu systemet, inte minst eftersom det alltför ofta handlat om rent fusk, till och med kriminalitet, i stor skala. Och trots att förespråkarna sagt att det bara handlar om att ha tillräcklig kontroll så visar erfarenheten att det är lätt att ta sig förbi en sådan kontroll. Det enda sättet är att ha mycket omfattande och dyr, löpande kontroll. Dyrare än alla möjliga vinster med systemet.  

Framtidens äldreomsorg står inför många utmaningar, även om den sköts av en sammanhållen organisation styrd av samhällsintressen. Men det största hotet mot Malmös äldreomsorg är de idéer om privatisering som finns hos Malmös högerpartier. Man verkar inte ha förstått vad som händer när vinstintresset träder in i en så känslig verksamhet som äldreomsorg, och man har helt enkelt inte lyssnat ordentligt på företrädare för Lomma och andra kommuner som nu i full fart är på väg tillbaka till en äldreomsorg som organiseras, styrs och finansieras av samhället. 

Anders Rubin (S), kommunalråd i Malmö med ansvar för hälsa, vård och omsorg.