Bild: Jeppe Gustafsson/ SCANPIX

Äntligen tycks polletten ha trillat ner hos S om de ineffektiva styrmodellerna i vården.

S ger på tisdagsförmiddagen ett viktigt besked om vården. Det handlar inte så mycket om de två nya miljarder partiet utlovar för att förbättra vårdkvaliteten.

Viktigare är den kritik som vi nu får höra om new public management och de ineffektiva styrmodeller som präglat vården de senaste åren.

Managementkonsulter har i ett par decenniers tid ostört fått ägna sig åt att försöka frälsa vården med new public management och marknadsanpassning. Till vårdpersonalens stora förtret kan tilläggas. Förmodligen finns det i vården inte något mer hatat än just NPM.

Egentligen borde det inte vara så svårt att förstå. Styrmodeller som fungerar utmärkt i låt säga bilindustrin går inte att översätta till vården. Den mänskliga kroppen är inte en bil. När vi behöver vård behöver vi minst lika mycket trygghet. Vi vill kunna känna tillit till att vi får den vård vi behöver.

När vi nu börjar kunna utvärdera den konkurrensutsatta vården visar det sig att den inte blivit mer kostnadseffektiv. Det visar sig också att new public management bidrar till att avprofessionalisera de anställda i vården – som i stället för att göra det de är utbildade till tvingas agera administratörer.

Samtidigt kan vi läsa fasansfulla exempel om hur fattiga tvingas till akutavdelningarna, hur vårdvalet ökat klassklyftorna och att privata vårdcentraler gör miljonklipp.

Välkommet i dagens S-besked är även att sjuksköterskor som går specialistutbildningar ska kunna få studielön.

Som det ser ut i dag tvingas många sjuksköterskor bekosta vidareutbildningen själva. Med små utsikter att få en högre lön efter utbildningen innebär det också att det gör det direkt olönsamt att skaffa specialistkompetens. Det här har också lett till att vi nu har stor brist på sjuksköterskor inom vissa områden.

Redan 2012 skrev två statsvetare på DN Debatt att det vore en perfekt valfråga för S att släppa omfamningen av de marknadspräglade styrmodellerna. ”Sverige står inför en stor utmaning där det gäller att förhindra att våra skattepengar dunstar bort i en värld som styrs av konsulter och kostsamma och ofta onödiga utvärderingssystem” konstaterade de två.

Nu verkar polletten äntligen ha trillat ner. Det är uppskattat.