Vårdresurser har minskat i fattiga förorter sedan införandet av Vårdval Stockholm. Fattiga invånare söker sig i stället till akuten som knäar under ökad belastning. Det visar en hemlig rapport från landstinget som avslöjas i ny bok. 

När Vårdval Stockholm infördes 2008 minskade vårdresurserna kraftigt i mer ekonomiskt utsatta förorter till Stockholm. Det avslöjas av Dagens Arenas redaktör Mikael Färnbo i antologin “Den stora omvandlingen” som kommit ut i dagarna.

Lars Carlsson, chefsekonom på Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, – den enhet som styr de offentliga vårdcentralerna – berättar i reportaget att vårdcentraler i fattiga områden över en natt förlorade ungefär en tredjedel av sina intäkter.

Anledningen var att den extra ersättning de tidigare fått med anledning av områdets vårdtyngd försvann.
– För vårdcentralerna i innerstan och välbärgade förorter, som tidigare hade förhållandevis låga ersättningar, var förändringen inte så dramatisk. Över en natt gick många faktiskt plus en 8–10 procent, säger Lars Carlsson.

Sämre gick det för vårdcentralerna i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms förortsnät.
– Om man räknar på lika många listade patienter och samma besökstal som innan, så minskade deras intäkter över en natt med mellan 30 och 35 procent, säger han.

För till exempel Rinkeby vårdcentral var förändringen ett dråpslag. Vårdcentralschefen Leena Laitinen berättar i reportaget att de var tvungna att säga upp ungefär hälften av personalen.

– Då började spiralen nedåt, säger hon.

Karolinska folkhälsoakademin, som utvärderat Vårdval Stockholm, har kommit fram till samma slutsats. Faktum är att alla inkomstgrupper sedan vårdvalet infördes relativt sett fått minskade vårdresurser, förutom den rikaste och friskaste fjärdedelen som sett en dramatisk ökning.

Sedan 2008 – samma år som Vårdval Stockholm infördes – har även besöken till akutsjukhusen i Stockholm ökat med ohållbara sex procent per år. Det är en siffra som varken kan förklaras med befolkningstillväxt eller ökad sjuklighet. Samtidigt duggar larmrapporterna från akuterna tätt och personalen går på knäna.

I reportaget avslöjas en intern rapport från landstinget som visar att den stora tillströmningen av patienter främst kommer från fattiga förorter. Samma förorter som fått minskade resurser till primärvården sedan Vårdval Stockholm infördes.

Rapporten visar också att dessa patienter är sjukare och behöver mer vård än genomsnittsbesökaren.

Enligt rapporten, som är framtagen under ledning av konsulten och före detta chefsläkaren på Södersjukhuset Per Anders Flordal, kan minskade vårdresurser i fattiga förorter förklara akutkrisen.

Utredarna skriver:
»Tillgängligheten vid husläkarmottagningar [annan benämning för vårdcentraler, reds anm.] har visserligen drastiskt förbättrats, men med incitament för att fokusera på enklare besök. Tilliten till husläkarmottagningarna har sjunkit bland de som har störst vårdbehov. Ersättningen till husläkarmottagningar i utsatta områden har sänkts och de patienter som är listade där söker nu oftare på sjukhusens akutmottagningar.«

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mikael Färnbo, redaktör på Dagens Arena har skrivit kapitlet Stockholmssyndromet i antologin “Den stora omvandlingen” som ges ut på Leopard förlag. Redaktörer för “Den stora omvandlingen” är Kent Werne och Olav Fumarola Unsgaard. Boken kan köpas här >>