Folkviljan Den 24 augusti kommer Dagens Arena tillsammans med Kvartal, Demoskop och Kulturhuset Stadsteatern arrangera ett så kallat Town hall-möte där väljarna får ställa frågor till politikerna om två av valets stora frågor – skola och utbildning respektive lag och ordning. Inför Town hall-mötet gör Dagens Arena och Kvartal en intervjuserie där väljare får svara på frågor om hur de ser på politik och årets val.

Namn: Marianne Lindström

Ålder: 62

Bostadsort: Stockholm

Sysselsättning: Kontorsarbete

 

Hur ser du på samhällsutvecklingen inför valet?

I stort sett tycker jag att den är lite oroväckande. Både för det som händer nu med kriget i Ukraina, men också vad som händer med ekonomin i världen. Det är mycket som händer nu, som förändrar våra villkor, med dyrare mat, dyrare el och annat sånt. Jag har vuxit upp i ett välfärdssamhälle och det vill jag inte se nedmonterat. Det engagerar mig mycket.

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Jag fick mitt första barnbarn för några år sedan och då blir förskola och skola något väldigt viktigt för mig. Det är nog generellt viktiga frågor för mig, välfärden för de yngre och för de äldre. Så resurserna till skolan och till äldrevården.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Jag vet inte om jag gjort det i någon större utsträckning. Men jag har blivit mycket mer engagerad i och ändrat en del ståndpunkter i miljöfrågorna. Jag inser mer att det är värt att ändra en del i sitt eget liv, som att äta vegetariskt, för att ta sitt ansvar.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna på utbildningsområdet?

För att jag är väldigt politiskt intresserad, och jag tycker att jag har förmågan att uttrycka mig verbalt, så det vore väldigt roligt att ställa en fråga till dem.