Anna Tenje, socialförsäkringen, gravidtetspenning, utredning
Utredaren Kristina Nilsson och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

graviditet Höjd ersättning för gravida som inte kan arbeta och möjlighet för alla att få graviditetspenning sista dagarna för förlossning. Det är några av förslagen i en utredning som lämnades till regeringen i dag.

Dagens Arena har i flera artiklar berättat om diskriminering av gravida. En omständighet som gör att kvinnor kan förlora många tusenlappar i månaden är om det finns risker i arbetsmiljön som gör att de stängs av från arbetet flera månader före förlossning. Det här eftersom taket i graviditetspenningen är mycket lägre än i exempelvis sjukpenningen.

Den här orättvisan har varit en utgångspunkt i Kristina Nilssons arbete med en utredning om socialförsäkringsskyddet för gravida.

I dag överlämnades utredningen till socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) och i samband med det hölls en pressträff.

“En viktig jämställdhetsfråga”

Utredningen föreslår att taket i graviditetspenningen höjs till samma nivå som sjukpenningen.

Kristina Nilsson påpekar också att nuvarande skillnad mellan nivån i sjukpenningen och den i graviditetspenningen förstärks av att många dessutom har tilläggsförsäkringar som ger en högre ersättning än taket i sjukpenningen. Något sådant finns sällan för graviditetspenningen.

Utredningen föreslår att det ska gå att få graviditetspenning fram till dagen före förlossning. I dag upphör rätten till graviditetspenning tio dagar före beräknad förlossning.

– Sammantaget leder de här två förslagen till att gravidas skydd blir likvärdigt med skyddet vid sjukdom. Det här är en väldigt viktig jämställdhetsfråga, sa utredaren Kristina Nilsson under pressträffen.

Ett annat förslag är att alla gravida ska få rätt till en icke-behovsprövad graviditetspenning de sju sista dagarna före beräknad förlossning, och fram till och med dagen innan faktisk förlossning.

Förstärkt rätt till sjukpenning

Enligt utredningen har gravida i dag sämre möjligheter att beviljas sjukpenning, eftersom besvär i samband med graviditet hör till det normala livsförloppet. Det här bygger på en tolkning av regelverket från 1940-talet. Därför vill utredaren att det ska förtydligas att gravida ska behandlas som vem som helst inom sjukpenningen.

För att finansiera alla förändringar föreslår utredningen att slopa flerbarnstillägget för det andra barnet, eftersom det bedöms ha låg träffsäkerhet. Det här innebär en besparing på 1,3 miljarder kronor, vilket är betydligt mer än vad utredningens förslag beräknas kosta, nämligen 850 miljoner kronor.

Enligt socialförsäkringsministern Anna Tenje är det högt prioriterat att se till att kvinnor kan fortsätta arbeta under graviditeten. Och hon lade till:

– I de fall gravida kvinnor inte kan arbeta på grund av fysiskt påfrestande arbete, risker i arbetsmiljön eller på grund av sjukdom anser jag att socialförsäkringsskyddet ska vara både tryggt och pålitligt.