Foto: Canva

Kollektivavtal Vårdförbundet och SKR har haft svårt att enas om ett nytt kollektivavtal. Därför har medlare kallats in för att försöka lösa upp knutarna i förhandlingarna. 

Den största stötestenen handlar om Vårdförbundets krav på arbetstidsförkortning. Det är något som fått arbetsgivarna från SKR (Sveriges kommuner och regioner) att slå bakut.

– För det första så är det alldeles för dyrt. En arbetstidsförkortning på två timmar för kontaktyrken i kommuner och regioner skulle kosta totalt 24 miljarder. För det andra skulle det kräva att vi rekryterar över 41 000 personer. Det är en jättetuff uppgift med tanke på att det är stor brist på arbetskraft på hela arbetsmarknaden, säger Jeanette Hedberg förhandlingschef på SKR.

Orkar inte jobba heltid

Vårdförbundet menar å sin sida att en arbetstidsförkortning skulle leda till att fler orkar jobba som sjuksköterskor och barnmorskor.

– Många av våra medlemmar jobbar i dag deltid för att de inte orkar jobba heltid. Om man sänker arbetsmåttet kommer fler att kunna jobba mer. Många som har lämnat vården kommer att kunna komma tillbaka, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet. 

Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet och Jeanette Hedberg förhandlingschef på SKR. Foto: Ulf Huett/SKR

 

Men det är inte bara för de anställdas skull som arbetstidsmåttet bör sänkas, enligt Vårdförbundet. 

– Det är svårt att upprätthålla patientsäkerheten i en extremt slimmad verksamhet.  Det blir dels en stor samhällskostnad men det handlar också om att minska personligt lidande. Det handlar om löftet till invånarna att ha en fungerande hälso – och sjukvård. Det har vi svårt att upprätthålla med de arbetsförhållanden vi har i dag, säger Annelie Söderberg. 

Ökad belastning

Men Jeanette Hedberg på SKR håller inte med.

-Att förkorta arbetstiden i ett läge när det redan är svårt att bemanna skulle sannolikt leda till att belastningen ökar på de som är kvar. Det skulle innebära att färre behöver göra mer.

Efter att medlarna har gått igenom SKR och Vårdförbundets ståndpunkter kommer parterna åter sätta sig vid förhandlingsbordet. Förhandlingarna kommer troligen att hålla på åtminstone en bit in i nästa vecka.