LO-kongressen Flera LO-förbund vill att centralorganisationen driver frågan om arbetstidsförkortning hårdare. Det framgår av innehållet i motionerna till LO-kongressen. 

Den 17-20 maj i år håller LO kongress. En fråga som kommer att diskuteras mycket handlar om möjlighet till arbetstidsförkortning. Det framgår av de motioner till kongressen som blev offentliga på onsdagen.

Vill se lagstiftning

Transport skriver följande i sin motion om arbetstidsförkortning:

40-timmarsveckan firade nyligen 50 år men har nu passerat bäst före datumet. Ska vi jobba högre upp i åldrarna är det rimligt att vi börjar jobba med lagstadgad arbetstidsförkortning. Det är dags för 30-timmarsveckans intåg.

För att detta ska kunna genomföras vill förbundet att LO ska försöka påverka politikerna att genomföra en lag om 30-timmars arbetsdag:

Vi föreslår att kongressen beslutar att LO aktivt verkar för att riksdagen fattar beslut om lagstadgad arbetstidsförkortning för hela arbetsmarknaden med målet 30 timmars arbetsvecka samt att LO driver på Socialdemokratiska arbetarpartiet att aktivt jobba för 30-timmarsveckans införande på hela arbetsmarknaden.

Men Transport är långt ifrån det enda förbund som motionerar om arbetstidsförkortning. Målarna, Byggnads, Kommunal och  Hotell – och restaurangfacket har också skrivit motioner om arbetstidsförkortning till kongressen.

6 timmars arbetsdag

Kommunal Stockholm vill dock till skillnad från Transport att frågan ska drivas avtalsvägen snarare än politiskt. I motionen skriver man bland annat att man vill att LO intensifierar sitt arbete med förkortad ordinarie arbetstid, tar fram en gemensam plan för hur arbetet ska gå till och att samtliga förbund i kommande avtalsrörelser prioriterar frågan om förkortad ordinarie arbetstid i förhandlingarna.

Hotell- och restaurangfacket avdelning 30 i Mälardalen är ännu tydligare i sin motion då man vill att LO ska verka för att 6-timmars arbetsdag blir normen för heltid.

I svaret på motionerna skriver LO att:

Kollektivavtalsvägen har varit den väg som LOs styrelse och förbund upplevt som bästa metod för att uppnå arbetstidsförkortning. LOs styrelse anser det fortsatt viktigt att parterna på arbetsmarknaden själva levererar lösningar på viktiga frågor inom arbetsmarknadsområdet. 

Samtidigt utesluter man inte att politiken också kan komma att spela en roll:

Staten måste ta ansvar för att även arbetare ska kunna ha möjlighet till ett hållbart arbetsliv. Därför är det viktigt att arbeta med alla vägar för att nå målet om en kortare arbetstid, där även en förändring av arbetstidslagen kan inkluderas. 

Bör överlåtas till förbunden

Däremot avslår man Kommunal Stockholms förslag om att samtliga förbund i kommande avtalsrörelser prioriterar frågan om förkortad ordinarie arbetstid i förhandlingarna:

Arbetstidsförkortning är en fråga för många förbund i avtalsförhandlingarna. Det beslutet bör dock överlåtas till varje förbund och LO-styrelsen ser det inte som fruktbart att kongressen ska låsa fast förbunden inför avtalsrörelser och yrkar därför avslag på att-satsen. 

Detsamma gäller Hotell- och restaurangfacket avdelning 30 i Mälardalens förslag om att LO ska verka för att 6-timmars arbetsdag blir normen för heltid. I sitt svar på motionen skriver LO-styrelsen följande:

LO har som tidigare beskrivits ett långsiktigt mål om förkortning av arbetsveckan till 30 timmar. LO-styrelsen resonerar dock att en sänkning av arbetstidsmåttet kan ske på olika vis, inte minst utifrån branschanpassningar och att det därför inte är önskvärt att låsa sig vid just 6-timmar.