Tobias Baudin, Kommunal och Britta Lepp, Handels.

Nordeaflytt Än är inte det formella beslutet om flytt av Nordea fattat – först ska aktieägarna säga sitt. Men flera förbund har redan bytt bank. »Lagt kort ligger« säger Britta Lepp, ekonomichef på Handels om att deras beslut står fast oavsett om Nordea vänder.

I början av september fattade Nordea beslut om att flytta sitt huvudkontor till Finland, inför hotet om att behöva betala en högre så kallad resolutionsavgift till svenska staten.

I samband med flyttbeskedet tillkännagav flera LO-förbund och Hyresgästföreningen att de bestämt, eller i alla fall hade planer på, att lämna Nordea i protest.

Samtidigt har beslutet inte formellt klubbats igenom inom den nordiska banken. Styrelsen har i och för sig sagt ja till en flytt, men även aktieägarna ska säga sitt den 15 mars, vilket Ekot rapporterade om tidigare i veckan.

I radioinslaget spekulerar också finansanalytikern Peter Malmqvist om möjligheten att Nordea ändrar sig i sista stund, eftersom det enligt honom är ostrategiskt att byta hemland. Beslutet fattas med kvalificerad majoritet, så minst två tredjedelar av de röstande måste säga ja till Finlandsflytten för att den ska bli av.

Fackförbunden som har sagt sig ha planer på att byta bank från Nordea är Kommunal, Seko, Transport, Handels och även LO centralt.

I dag, nästan fem månader senare, har Handels och Kommunal redan kommit långt i sin flyttprocess. Kommunal har redan tidigare haft Swedbank som huvudbank, men har däremot haft stora summor pengar hos Nordea.

– Ja, vi har avvecklat ungefär en halv miljard kronor vid dags dato, vilket är ungefär hälften av kapitalet vi har hos Nordea, säger Tobias Baudin, Kommunals ordförande.

Handels har fram tills nu haft Nordea som huvudbank för transaktioner, och även haft kapitalplaceringar hos banken. Nu har de dock fattat beslut om att byta till Swedbank som huvudbank. 200 miljoner kronor i kapitalplaceringar har redan flyttats från Nordea, men de pengarna har placerats hos flera andra banker.

– Vi är i full gång. Egentligen återstår bara att få upp alla konton i den nya banken och genomföra den slutliga transaktionen, det kanske sker i mars-april, säger Britta Lepp, ekonomichef på Handels.

På Handels är uppfattningen att inget skulle förändras av att Nordea plötsligt ändrade sig om flytten nu.

– Det spelar ingen roll. Man kan inte gå ut och säga sådana saker och sedan dra tillbaka det, Handels beslut står fast, säger Britta Lepp.

Kommunals Tobias Baudin kan däremot tänka sig att omvärdera flyttbeslutet om Nordea plötsligt skulle bestämma sig för att stanna i Sverige.

– För oss har det varit viktigt att vi inte vill förknippas med en bank som använder vad vi menar är rena utpressningsmetoder när regeringen föreslår avgifter som är till för att skattebetalarna inte ska drabbas vid en eventuell framtida bankkris. Men är det så att stämman (Nordeas, red.anm) landar i beslutet att inte flytta, ja, då kommer jag att lyfta frågan till vår förbundsstyrelse på nytt, säger Tobias Baudin.

Transport löper bankbytet på enligt plan.

– Statusuppdatering är att vi har fått in offerter från några banker. Det tar ju tid att få in offerter för hela flödet, för det ska funka med Swish, e-fakturor och så vidare. Det är lättare med kapitalplaceringar, säger Anna Ryding, kassör på Transport.

För Transport, som fattade beslut redan i juni innan det definitiva flyttbeskedet kom från Nordea, verkar det inte finnas på kartan att omvärdera beslutet att byta bank – även om Nordea ställer in flytten.

– Nej, nej. Vår styrelse fattade ett beslut baserat på att man gick ut från Nordeas sida och säger att man kommer att lämna landet. Så jag tror inte att vår styrelse kommer att backa om Nordea ändrar sig, säger Anna Ryding.

Seko svarar via ett sms från kommunikationschefen Jonas Pettersson att de hittills har gjort »mindre förflyttningar av pengar«, men att de vill genomföra bankbytet i en takt som inte drabbar medlemmarna negativt.

Inriktningsbeslutet om att byta bank står fast, samtidigt som Seko befinner sig »i en analysfas«.

»Om Nordea skulle landa i att dra tillbaka sina planer så kommer vi självklart att ta upp en ny diskussion i vår förbundsstyrelse« skriver Jonas Pettersson.

LO centralt uppger att planen fortfarande är att lämna Nordea, men pressekreteraren Jon Andersson kan inte svara på hur långt de har kommit i processen.

Avvaktar ni det definitiva beslutet på Nordeas stämma om flytten?

– Nej, inte vad jag vet. Ambitionen är att vi ska byta bank, sedan är det snarare frågan om hur lång tid det tar och att vi ska göra det på ett ansvarsfullt sätt, säger Jon Andersson.