Regeringsbildning Regeringsinviterna är i full gång. Bland alternativen som cirkulerar har en S+C+L-regering fått stort stöd inom socialdemokratin, men S-rörelsen innehåller också röster som hellre ser att partiet tar ett kliv till vänster. Även om det betyder en borgerlig regering. 

Socialdemokraterna har sträckt ut en hand mot Centerpartiet och Liberalerna och som SvD rapporterade under förmiddagen vill flera lokala S-toppar se en mittenregering.

Av de 60 kommunalråd som svarat på SvD:s frågor vill nästan nio av tio helst se en mittenregering med Liberalerna och Centerpartiet, om de får välja. Ett tiotal av kommunalråden är villiga att ge bort statsministerposten.

Nära hälften vill inte längre ha en koalition med nuvarande regeringskollegan Miljöpartiet och bara en av tio har svarat vill se en rödgrön regering med S, MP och V.

Samtidigt delar inte alla inom S synen på att ett steg mot höger skulle gynna varken det socialdemokratiska partiet eller samhället i stort. S-kommunalråd som SvD varit i kontakt tycker att Vänsterpartiet bör ges ministerposter så att det rödgröna regeringsalternativet på ett tydligt sätt blir större än Alliansen.

Olle Svenning, journalist och tidigare i statsrådsberedningen under Tage Erlander, tror att Socialdemokraterna kan komma att förlora mycket både politiskt och ideologiskt om de gör upp med Centern och Liberalerna, som i frågor som rör arbetsrätt och synen på den ekonomiska politiken är utpräglade högerpartier.

– Jag förstår faktiskt inte vad man ska kompromissa om. Möjligen möjligen skattepolitiken och kring vinster i välfärden, men jag har svårt att tro det. C och L är inte så intresserade av utjämningsreformer eller av en progressiv skattepolitik och rörande vinster i välfärden tycker jag att det är en centralfråga för socialdemokratin att hålla fast vid. Jag uppfattar det som svåra ideologiska reträtter, säger Olle Svenning.

Under valnatten pratade Dagens Arena med Daniel Suhonen, utredningschef för tankesmedjan Katalys, som då sa att han trodde att valresultatet för S räddades av att man tydligt ställde sig till vänster i klassiska höger/vänster-frågor.

– Den politik som Socialdemokraterna förde fram och drev de sista veckorna i valrörelsen fick resultat. De senaste veckornas socialism har gett folk något att tro på. Nu står S för någonting och jag hoppas att man tar fasta på det som har fungerat, sa Suhonen då.

Läs mer: Val2018: Det rödgröna blocket blir störst

Den bilden delas till viss del av Olle Svenning.

– Det kan ligga någonting i det. Det var i slutet av valkampanjen som Socialdemokraterna argumenterade mycket mer för välfärds- och löntagarfrågor. Men är det så, så är ju slutsatsen att man inte kan gå in och samarbeta med Centern och Liberalerna och tro att man kan fortsätta driva med det fokuset, säger Olle Svenning.

Som Dagens Arena tidigare rapporterat om ställer flera S-röster och fackförbunden sig skeptiska till hur en mittenregering skulle värna arbetsmarknadsfrågorna.

Även om LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ser en S+MP+C+L-regering som det mest troliga alternativet tar LO inte ställning till vilken regering de föredrar.

Men att tumma på anställningstryggheten är otänkbart.

– Jag tycker att utrymmet för att göra försämringar är … jag ska inte säga noll, men väldigt, väldigt begränsat. Sedan alliansregeringen har vi redan en av världens mest liberala arbetsrätter, sa Karl-Petter Thorwaldsson när Dagens Arena ställde frågan om hur en mittenregering ska hantera arbetsmarknadsfrågorna.

Läs mer: S-röster & fack om mittenregering: Rör inte LAS!

Innan valet ville nästan hälften av S-väljarna, 46 procent, se ett regeringssamarbete med V. Samtidigt som det var en tredjedel av dem som förordade Centern.

Bland alla landets väljare vill nu 51 procent av väljarna ha en blocköverskridande regering. Det alternativet som får absolut mest gehör är en sådan ledd av Stefan Löfven. 

Men Olle Svenning tror att en regering över blockgränserna kommer innebära en förvaltningsregering och han förespråkar att S släpper makten.

– Under flera decennier har Socialdemokraterna premierat makten och man har tyckt att konsekvenserna vid maktskifte har varit för negativa för löntagare, men jag minns väl hur man förlorade regeringsmakten 1976 när Fälldin blev statsminister. Palme accepterade att gå i opposition och sa då att ›vi ska återupprätta vår roll som ett folkrörelseparti och orientera oss mot traditionella löntagarfrågor och demokratifrågor‹.

En socialdemokratisk–vänsterpartistisk regering tror Olle Svenning att S väljer bort för att de inte är tillräckligt starka och inte skulle få någon möjlighet att utöva parlamentarisk makt. Vid en S+C+L-regering kan stödet troligt komma från både Miljöpartiet och Moderaterna.

Däremot tror han att en möjlig utveckling om S får igenom sin blocköverskridande plan är att partiet tappar stort och att väljare går över till Vänsterpartiet. Han tar Spanien och Frankrike som exempel.

– På EU-nivå kan det bli ett katastrofalt val nu i maj om den europeiska socialdemokratin inte försöker ge något alternativ till den traditionella liberalismen som dominerar ekonomin. I Sverige skulle vi kunna få en situation där storleksskillnaden mellan S och V sjunker drastiskt till kanske relationen 20, 15.