Val2018 Rysaren ser ut att hålla i sig. Med en majoritet av distrikt räknade leder de rödgröna knappt. Men Valu vittnar om att högern kan bli störst. Moderaterna ser ut att behålla platsen som andra största parti. 

En majoritet av riksdagspartierna ser ut att göra ett bättre val än 2014. Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet är de som tros tappa gentemot valet för fyra år sedan.

Om Valu står sig blir det blåa blocket störst med 39,6 procent, jämfört med de rödgröna som kan få 39,4 procent. När över hälften av distrikten har räknats så ser dock bilden ut att bli en annan. De rödgröna leder med ett par tiondelar – 40,6 procent för S, MP och V och 40,3 för M, L, C och KD.

Mandatfördelningen ser för tillfället ut att bli 144 till de rödgröna och 143 till de blå. Sverigedemokraterna tycks få 62 mandat. Poströsterna kan komma att få en vågmästarroll.

2014 fick Socialdemokraterna 31 procent. Av 5920 distrikt räknade av 6004 spås S att få 28,4 procent i årets val.

Moderaternas förhoppning på Ulf Kristersson ser inte ut att införlivas. Från 23,33 procent 2014 till en prognos på 19,6 procent. Står sig prognosen betyder det att de behåller platsen som Sveriges näst största parti.

Miljöpartiet har betalat dyrt av tiden i regering. Från att gå från styrkebeskedet på nästan 7 procent 2014 till att ligga och balansera på riksdagsspärren, 4,4 procent.

I förra valet siktade Sverigedemokraterna på att bli tredje största parti, det målet klarade de med råge. Nu siktar de på andra platsen. Den första prognosen från TV4 valundersökning visade att framgångssagan kunde ha mattats. De fick enligt TV4 16,3 procent. SVT:s Valu visade att partiet landar på 19,2. Nu när över hälften av rösterna har räknats så verkar partiet inte gå om Moderaterna, utan landar på 17,6 procent.

Men tre andra partier ser också ut att göra kanonval; Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. KD har inte en enda gång under den här mandatperioden kommit över 4-procentsspärren i opinionsundersökningar. Nu ser de ut att ta 6,4 procent av väljarna. Valu förutspådde 7,4 procent för partiet.

Även V går kraftigt framåt. Från 5,75 procent 2014 till 7,9 procent i årets val. Ett av de bättre resultatet de senaste 20 åren.

Vänsterpartiet är framförallt starka bland unga kvinnor. Ett annat parti som också är starka bland just unga kvinnor är Centerpartiet. Om kvinnor mellan 18–29 fick bestämma vilket parti som skulle styra Sverige så hade Annie Lööf varit Sveriges nästa statsminister.

Formkurvan för C ser bra ut för mandatperioden. 2014 fick de 6,11 procent. I årets val spås de få 8,6 procent. Även om resultatet är längt under storhetsåren under 1970-talet, är valresultatet det bästa på nästan 30 år.

Liberalerna ser ut att få 5,5 enligt TV4 valundersökning. Att jämför med resultatet 2014 5,42 procent.

Enligt medie- och kommunikationsvetaren Jesper Enbom vid Umeå universitet visar Valu att det är tydligt GAL/TAN-skalan har påverkat valrörelsen. Han tycker sig se att det har pågått två valrörelser parallellt. En i de traditionella medierna med fokus på migration, brott och straff och till viss del klimat, och en driven av partierna i sociala medier där frågor som välfärd och skatter har dominerat.

– Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har drivit en mer klassisk valrörelse med utgångspunkt i välfärd, genom sociala medier och dörrknackning och samtal, men det har inte riktigt slagit igenom i de traditionella medierna. Media har valt att rikta in sin bevakning på ämnen som inte är traditionella höger/vänster-frågor, så som migration och till viss del klimat.

GAL-TAN-skalans skiljelinjer handlar framförallt om sociala och kulturella värden framför fördelningspolitiska. GAL står för ett grönt, globalt alternativ, medan TAN står för traditionellt, auktoritärt och nationalistiskt.

Att Miljöpartiet gör ett så dåligt val, trots att de är ett starkt GAL-parti, tror Jesper Enbom beror på kostnaderna att sitta i regeringen. Däremot lyfter Jesper Centerpartiet som ett gott exempel på hans teori.

– I valrörelsen har Centerpartiet framstått som ett utpräglat GAL-parti, trots att de finanspolitiskt tagit steg till höger. Att Annie Lööf har stått upp för humanism och att partiet framstår som Alliansens gröna röst har vunnit väljare.

Hela 38 procent av väljarkåren tros ha fattat sitt beslut under dagen. Rekordmånga väljare har under mandatperioden även bytt parti – 41 procent.

Valdeltagandet i Sverige går fortsatt uppåt. Från 82,0 procent 2006. 84,6 procent 2014 till årets val med en prognos på 85,8 procent.

Kännetecknande för Sverigedemokraternas väljare, enligt Valu, är som följder enligt nedanstående diagram. 26 procent av LO-medlemmarna lade sin röst på SD i årets Valu. 2014 uppgav 11 procent av LO:s väjarbas att de röstade på SD.

Artikeln uppdateras löpande

26 procent av LO-medlemmarna röstade på SD, enligt Valu.