Bild: Flickr/IHH
Bild: Flickr/IHH

Det är ord och inga visor när riksdagen väntas rösta igenom regeringens nya hårda asylpolitik.

I morgon väntas riksdagen rösta igenom Sveriges nya hårda asylpolitik. Tillfälliga uppehållstillstånd blir då huvudregeln, rätten till familjeåterförening inskränks och kraven på egen försörjning skärps.

Sedan regeringen och de borgerliga partierna kom överens om flyktingpolitiken i slutet av 2015 har kritiken rasat. Efter det skärpte regeringen vissa delar i lagförslaget – ett lagförslag som sågades av samtliga remissinstanser.

Inför morgondagens omröstning i riksdagen tornar de kritiska rösterna upp sig. Röda Korset riktar stark kritik mot regeringens förslag om familjeåterförening. Och varnar för flera konsekvenser av den nya lagen, bland annat: fler kommer att riskera sina liv på Medelhavet, att integrationen försvåras och att anställning blir viktigare än graden av skyddsbehov.

Rädda Barnen varnar också för att regeringens politik kommer att splittra barnfamiljer. »Om de nya reglerna röstas igenom så sällar sig Sverige till den grupp länder som har den mest restriktiva hållningen till anhöriginvandring i EU. Detta strider tydligt mot Barnkonventionen som slår fast att barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittras.«, skriver organisationen i en debattartikel. Även Unicef menar att lagen bryter mot barnkonventionen.

Och i förra veckan skrev 200 migrationsforskare under ett uttalande om att de förslag som ligger på riksdagens bord står i motsättning till vad som är etablerad kunskap. De 200 forskarna kräver att EU och Sverige möjliggör säkra vägar, att människor på väg till och genom Europa inte hindras av gränskontroller och transportörsansvar, att familjer har rätt att återförenas, att människor ska få permanenta uppehållstillstånd.

Vidare skriver Ann Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, en humanitär appell till riksdagens ledamöter.

»Låt inte de alarmistiska hotbilderna om landets undergång styra och låt inte rädslan bli er rådgivare. Jag hoppas att ni, när ni trycker på voteringsknappen den 21 juni ställer er frågan: Är denna lagstiftning verkligen nödvändig? Är den förenlig med svensk och internationell rätt? Kommer denna s.k. tillfälliga lag bli effektiv och är den human? Och, kommer den verkligen att bli tillfällig? Mitt svar på samtliga frågor är nej.«

Svenska kyrkans 14 biskopar har också vänt sig mot regeringens politik. På DN debatt vädjar de till riksdagens majoritet »att ompröva sina ställningstaganden om möjligheten att få uppehållstillstånd och i morgon rösta så att barnens intressen säkerställs.«