Fredrik Lund Sammeli (tv.), Jonas Sjöstedt (th.) FOTO: Regeringen, Vänsterpartiet/press

PENSION Socialdemokraterna tillbakavisar kritiken som riktats mot pensionsöverenskommelsen.  Pensionssystemet ska inte täcka upp för en icke fungerande arbetsmarknad, menar pensionsutskottets ordförande Fredrik Lund Sammeli (S).

– I grunden anser vi att pensionssystemet är bra, men vi kan också se att det inte levererar till punkt och prickar. Därför gör vi nödvändiga förändringar, säger Fredrik Lund Sammeli.

När den så kallade Pensionsgruppen i dag presenterade sin blocköverskridande uppgörelse om höjd pensionsålder från 61 till 64, fick man omgående motta kritik. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt menade att förslaget framförallt drabbar dem som inte orkar jobba kvar i tunga fysiska yrken.

Fredrik Lund Sammeli, som också är ledamot i Pensionsgruppen, anser att Sjöstedt har ett felaktigt fokus. Pensionssystemet ska inte täcka upp för en icke fungerande arbetsmarknad, menar han.

– I grunden ska du inte bli sjuk på ditt jobb och orka jobba fram till pensionen, då krävs det att göra arbetsmiljöfrågorna än mer prioriterade. När man flyttar fram pensionsåldern måste trygghetssystemen följa med. Det kan vara bättre att sjukskriva sig för att kunna vara kvar på arbetsmarknaden.

Så sjukskrivning ska ersätta pension?

– Nej. Men det är det viktigt att vi jobbar längre och kommer in på arbetsmarknaden tidigare. För dem som har det allra tuffast finns också undantagsregeln på 44 år finns också om man har ett långt arbetsliv sig.

LO, PRO och Feministiskt initiativ har lyft kritik mot att pensionsavgiften förblir oförändrad. Det behöver kommer in mer pengar i systemet och det är det enda som på sikt löser systemets underfinansiering, menar Karl Petter Thorwaldsson. Fredrik Lund Sammeli öppnar för att också höja pensionsavgifterna.

– Vi är överens i pensionsgruppen om att det behövs en analys av framtidens pensionsavgifter. Det är ingen hemlighet för någon att det kommer krävas båda delarna; vi behöver jobba mer, men också se över avgifterna för att ha en långsiktig hållbarhet.