Christina Tallberg, PRO och Gudrun Schyman, Fi.

pensioner Efter att överenskommelsen om höjd pensionsålder presenterats höjs många kritiska röster mot att avgifterna till pensionssystemet inte höjs. »Risk för ökade klyftor« menar PRO.

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, är oroliga för att det nya pensionsförslaget kommer att öka klyftorna

– PRO ser en risk att förslaget leder till ökade ekonomiska klyftor bland pensionärer, ökade skillnader mellan arbetare och tjänstemän och mellan kvinnliga och manliga pensionärer, säger Christina Tallberg, ordförande PRO, i ett pressmeddelande.

För att ingen ska behöva oroa sig för att gå i pension måste avgifterna som betalas in till systemet höjas, enligt PRO. Nu vill organisationen göra pensionerna till valfråga.

– Medborgarna har rätt att ta ställning även till pensionsfrågorna och PRO kommer därför att kräva svar från politikerna om våra pensioner, säger Christina Tallberg.

Även den andra stora pensionärsorganisationen i Sverige, SPF Seniorerna, är kritiska till att pensionsavgifterna inte höjs.

– Huvudproblemet är att pensionssystemet är underfinansierat och inte klarar av att betala ut vettiga pensionsnivåer ens efter ett långt arbetsliv. Mycket talar för att pensionerna också i fortsättningen kommer att utvecklas svagare än exempelvis löner och hyror, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna i ett uttalande på organisationens hemsida.

SPF Pensionärerna anser att ett förstärkt grundskydd i pensionen samt höjt bostadstillägg kommer att hjälpa de pensionärer som har det tuffast ekonomiskt idag, men tycker samtidigt att ett ökat grundskydd gör det ännu mindre lönsamt för de sämste betalda anställda att jobba några år till.

Twitter skriver Gudrun Schyman att Feministiskt initiativ kommer att göra gemensam sak med PRO och driva frågan om pensionerna under valrörelsen.

Även Vänsterpartiet och Kommunal har uttalat skarp kritik mot den nya överenskommelsen om pensionssystemet.