PENSIONER Regeringen och alliansen är överens om att höja såväl den nedre som den övre pensionsåldern. Samtidigt höjs garantipensionen för ekonomiskt utsatta pensionärer. Överenskommelsen välkomnas av LO, men kritiseras av Vänsterpartiet och Svenskt Näringsliv.

Den blocköverskridande arbetsgruppen pensionsgruppen har enats om förändringar i pensionssystemet. Överenskommelsen innebär att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 64 år. Höjningen kommer att ske successivt fram till 2026, med en första höjning till 62 år 2020, rapporterar Sveriges Radio.

Vidare höjs garantipensionen, det lägsta belopp som alla garanteras, med ett tilläggsbelopp för de pensionärer som har det svårast ekonomiskt. Samtidigt som taket för när  man kan få bostadstillägg höjs.

En annan nyhet är att  rätten att vara kvar på sin arbetsplats höjs från 67 till 69 år LO ordförande Karl Petter Thorwaldsson var nöjd med dagens överenskommelse.

–  Dagens pensionssystem har länge varit ruttet för våra medlemmar. Vi har alldeles för låga pensioner och alldeles för många som tvingats till ett förtida uttag av pension och blivit förevigat fattiga. Förändringarna har tagit hänsyn till vad LO har krävt.

LO är däremot kritiska till att att pensionsgruppen  inte lyckats komma överens om en höjd pensionsavgift.

– Det är det enda som på sikt  löser våra pensioner. Det behöver komma in mer pengar i systemet, säger Karl Petter Thorwaldsson.

Svenskt näringsliv är framförallt kritiska mot den höjda pensionsåldern och hade hellre velat kunna påverka vilka som passar bäst för att jobba längst.

– Det måste bygga på att man är överens om att man ska jobba vidare. Vi tycker inte att det är rimligt att bara den ena parten kan bestämma sig för att stanna kvar, säger Peter Jeppsson som är vice vd i Svenskt Näringsliv till Sveriges Radio.

Arbetsgivarna i den offentliga sektorn – Sveriges kommuner och landsting, SKL – ser emellertid positivt att på fler får möjlighet att jobba längre.

– Det ger bättre pension, bättre tillgång på arbetskraft, och bättre skatteunderlag säger Niclas Lindahl som är förhandlingschef vid SKL, till SR.

Vidare ska oseriösa fonder portas från pensionssystemet. Antalet premiepensionsfonder kommer att minska från dagens cirka 850 till ett par hundra. Fortfarande återstår detaljer överenskommelsen som alla riksdagspartier förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står bakom.

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt menar att förslaget riskerar att drabba många arbetare.

– Hur ska de med tunga jobb och skiftarbeten klara sig, skriver han på Twitter och konstaterar att kommunalarbetare i snitt orkar jobba fram till de är 63.