Foto: Pixabay

Ny rapport Ny LO-rapport visar på ojämlikhet mellan arbetare och tjänstemän när det gäller semestervanor.

Endast cirka hälften av alla personer med arbetaryrken uppgav 2022 att de åker på en semesterresa, minst en vecka. Det kan jämföras med 70 procent av tjänstemännen. 

– Att bara hälften av arbetarna åker på en semesterresa visar på hur ojämlikt Sverige är. Det är arbetare som får Sverige att fungera, och Sverige ska fungera för oss, säger LO:s ordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande. 

Inte bara en lönefråga

Enligt rapporten uppger 13,5 procent av arbetarna att de inte har råd med en veckas semester årligen. Bland tjänstemännen är det 3,8 procent som uppger samma sak. En skillnad som enligt rapporten ökat markant över tid. 

LO:s ordförande Johan Lindholm. Foto:LO

 

Men LO:s ordförande menar att de ojämlika semestervanorna inte bara handlar om skillnaden i lön mellan arbetare och tjänstemän. 

– Arbetaryrkena är slitigare, man kan inte ta korta pauser, de är mer inflexibla. Det gör att många arbetare tvingas ägna semestern åt att vila istället för att åka till stranden med barnen eller göra en utflykt, säger Johan Lindholm. 

Visar på behovet av arbetstidsförkortning

Rapporten visar till exempel att det är stora skillnader mellan tjänstemän och arbetare i hur kroppsligt ansträngande ens arbete är och hur stor möjlighet man har att kunna ta korta pauser. 92 procent av undersköterskorna har sällan möjlighet att ta kortare pauser medan 43 procent i chefsposition uppger samma sak. Ännu större skillnad är det när det gäller hur pass kroppsligt ansträngande arbete man har. Endast 4 procent av cheferna uppger att de har ett i hög grad kroppsligt ansträngande arbete medan hälften av alla anställda inom byggverksamhet och tillverkning uppger det. 

Ledig tid får därför ofta fungera som tid för vila och återhämtning. Något som enligt LO-ordföranden visar på behovet av kortare arbetstid

– Den här rapporten ger ytterligare bränsle för vår kamp för arbetstidsförkortning. Vi kan inte ha ett arbetsliv där vanligt folk kommer hem och inte ens orkar ta en fika med kompisen, säger Johan Lindholm.