Foto: Pixabay

Opinionsbildning Tankesmedjor som finansieras av näringslivet eller som har liberal eller konservativ inriktning får över tio gånger mer i ekonomiskt stöd än progressiva eller fackligt anknutna tankesmedjor. Det visar en ny rapport från Arena Opinion.

I rapporten Striden om samhällsidéerna har journalisten Sverker Lindström gått igenom det stöd som ges till olika tankesmedjor. Och rapporten visar alltså att Svenskt Näringsliv och andra företagsintressen står för den absoluta merparten av all finansiering till Sveriges tankesmedjor.

-Den här rapporten visar tydligt på den väldiga övervikt av pengar som kommer från företag och näringsliv. Det handlar om krafter som vill skapa ett annat samhälle och komma åt det välfärdssamhälle vi har i dag, säger Sverker Lindström.

Det handlar om totalt över 250 miljoner kronor som Svenskt Näringsliv och andra företagsintressen lägger på tankesmedjor varje år. Totalt får tankesmedjor på högerkanten över tio gånger mer i stöd än progressivt och fackligt anknutna tankesmedjor (se graf).

– Tankesmedjor är nog viktigare än vad många tror. Inte minst på lite längre sikt kan de ha stor påverkan på den politiska inriktningen. Den här massiva ekonomiska övervikten gör att högerkrafterna i samhället får ett övertag, säger Sverker Lindström.

Enligt Sverker Lindström är tankesmedjorna egentligen bara en fortsättning på storföretagens och de borgerliga politikernas arbete med att försöka påverka samhällsdebatten utan att behöva synas. Ett arbete som bedrivits ända sedan 1920-talet. Han tycker att resultaten i rapporten borde ge vänstern en tankeställare.

-Jag tror att man från vänsterkrafterna i samhället undervärderar värdet i att lansera nya tankar på det här sättet, säger Sverker Lindström.

Bild: Sverker Lindström