I fyra av fem borgerliga kommuner har de anställda inte rätt till heltid. Inte tre av fyra, som Dagens Arena rapporterade i en enkätundersökning i somras.

Dagens Arena publicerade den 2 juli resultatet från en omfattande enkätundersökning om rätt till heltid. I artikeln uppgavs att tre av fyra borgerliga kommuner ratar heltid. En genomgång av datan som sammanställdes i somras visar dock att borgerliga kommuner är sämre på att erbjuda de anställda rätt till heltid än vad som rapporterades.

Kommuner med blocköverskridande majoritet är bättre än vad Dagens Arena angav, medan vänsterkommuner i stort sett inte påverkades.

Enligt de korrekta siffrorna är det 81 procent av de borgerliga kommunerna som inte erbjuder de anställda rätt till heltid. Dagens Arena angav tidigare 76 procent. Bland kommuner med blocköverskridande majoritet är det 45 procent som erbjuder rätt till heltid, till skillnad från 31 procent som angavs i artikeln.

I artikeln rapporterades även om i vilken mån kommunerna praktiserar delade turer. Då angavs det att i borgerligt styrda kommuner praktiserar 81 procent delade turer. För kommuner med vänstermajoritet är siffran 78 procent. Den korrekta siffran ska vara 71 procent för borgerliga kommuner och 88 procent för kommuner med vänstermajoritet.

Felaktigheten uppstod vid överflyttingen av information från en excelfil till en annan, då drygt 20 av 194 kommuner fick en felaktig kodning av politisk färg.

Dagens Arena ber om ursäkt för misstaget.