Bild: Jeppe Gustafsson/ SCANPIX

I tre av fyra borgerligt styrda kommuner har de anställda ingen rätt till heltid. Det visar en omfattande enkätundersökning som Dagens Arena har genomfört i juni.

I tre av fyra borgerligt styrda kommuner har de anställda ingen rätt till heltid. Det visar en omfattande enkätundersökning som Dagens Arena har genomfört i juni. Två tredjedelar av de svenska kommunerna har svarat. I undersökningen har kommunerna fått frågan om ett skriftligt avtal om rätt till heltid finns.

Sammantaget finns ingen rätt till heltid i sju av tio svenska kommuner. Det är dessutom ovanligt att de kommuner som infört rätt till heltid gör det i hela kommunen. I två tredjedelar av kommunerna gäller det valda delar av verksamheterna.

Annelie Nordström, ordförande i Kommunal, är kritisk till att så få kommuner har rätt till heltid.
– Att så få kommuner ger sina anställda rätt till heltid är omodernt, oekonomiskt och ologiskt. I grunden tror jag att det är ett genusproblem. Man har inte betraktat de jobb som finns inom välfärdstjänsterna, barnomsorgen och äldreomsorgen som riktiga jobb. I stället börjar man prata om önskad sysselsättningsgrad. Det är mer bekvämt för organisationen och ställer mindre krav.

Av de borgerligt styrda kommunerna har endast 24 procent avtal om rätt till heltid, jämfört med vänsterkommuner där 35 procent har det. I de blocköverskridande kommunerna har 31 procent rätt till heltid.

I borgerligt styrda Danderyds kommun, där man inte har rätt till heltidstjänster, finns inte heller några planer på att införa detta.
– Det är klart att det finns ett behov. Men jag kan inte säga att jag har fått ett uppdrag att se över hur många det är som vill ha rätt till heltid, säger Ulla Valentin, socialchef i Danderyds kommun.

I Arvidsjaurs kommun, med vänstermajoritet, har avtalet om rätt till heltid arbetats fram under en längre tid.
– Ett beslut fattades redan 2005 om att införa rätt till heltid när ekonomin tillät. Men i en kommunbudget tillåter ekonomin det egentligen aldrig. Till slut satte nämnden ner foten och ett beslut om rätt till heltid kom till vid förra årsskiftet, säger Ann-Sofi Levander, socialchef i Arvidsjaurs kommun.

Enligt Arvidsjaurs egen undersökning bland de anställda är många medarbetare nöjda med beslutet.
– Flera berörda har fått heltidstjänster och de känner att de har fått en tryggare anställning. Jag har även pratat med medarbetare som inser vikten av att även som kvinna ha en heltidsanställning och möjlighet till att försörja sig själv, säger Ann-Sofi Levander.

Debatten om rätt till heltid har blossat upp ordentligt den senaste tiden och politiska utspel har skett från både höger och vänster. Dagens Arenas undersökning visar att även om det är fler borgerligt styrda kommuner som inte har rätt till heltid är det fortfarande 64 procent av kommunerna med vänsterstyre som inte ger sina anställda rätt till heltid.

När Dagens Arena frågar Annelie Nordström om hennes åsikt om debatten svarar hon:
– Jag är less på den. Vi tycker inte att de politiska utspelen är relevanta. Redan 2001 fattade man beslut på Socialdemokraternas partikongress om att man ska erbjuda rätt till heltid, och det har hänt väldigt lite på de här åren. Ska det bli trovärdigt måste man visa det i praktiken.

Hon fortsätter sedan:
– Att vänsterkommunerna ändå är lite bättre är glädjande. Där finns en lite större insikt om problematiken och inte ett lika starkt driv om att göra de här tjänsterna så billiga som möjligt. Man har en vilja om att göra samhället mer jämlikt, och man förstår att det här är en del av det.