Sex av tio svenskar är villiga att betala högre skatt – om det skulle förbättra omsorgen av de äldre. Det visar en undersökning som Kommunal har genomfört.

Sex av tio svenskar är villiga att betala mer i skatt om de visste att pengarna gick till att förbättra omsorgen av de äldre. Det framkommer i en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av fackförbundet Kommunal.
– Jag tolkar det som att det fortfarande finns en mycket stor och bred uppslutning kring den generella välfärdsmodellen. Man inser att det är bästa sättet att skapa välfärdstjänster, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström till Dagens Arena.

Kommunal släpper i dag också en rapport som visar att var fjärde plats i äldreboende har försvunnit åren 2001 till 2012.  Samtidigt är det ungefär 100 000 personer i Sverige som har valt att gå ned i arbetstid för att vårda en anhörig.

Drygt hälften av de svarande anser att det är samhället som ska ha det främsta ansvaret för vården av äldre. 43 procent anser att ansvaret faller både på samhället och på de anhöriga. Ytterst få (3%) anser att det är de anhöriga som ska ha hela ansvaret för den äldre.